پودر قابل تزریق اندوکسان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
سیکلوفسفامید در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد ، لوسمی منوسیتیک حاد، میلوژنوس حاد ، لوسمی گرانولوسیتیک مزمن ، آدنوکارسینومای تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان آندومتر، میلوملتیپل، انواع لنفوما و در تومور ویلمز به کار می رود و به عنوان داروی کمکی جهت کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن برای جلوگیری از پس زدن پیوند، سندرم نفورتیک، آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز به کار می رود.
▪ مکانیسم اثر
یکی از متابولیت های سیکلوفسفامید مانند داروهای آلکیله کننده عمل میکند . اثر سلول کش آن عمدتاً ناشی از ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و نیز RNA وهمچنین مهار ساخت پروتئین است.
▪ فارماکوکینتیک
سیکلوفسفامید به خوبی از دستگاه گوارش جذب می گردد. به مقدار محدودی از سد خونی – مغزی عبور میکند. متابولیسم آن کبدی است و پس از آن به متابولیت های فعال تبدیل و نهایتاً از طریق کلیه دفع می گردد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

▪ ▪عوارض جانبی
عوارضی که با مقادیر مصرف معمول این دارو بروز میکند لکوپنی و یا عفونت است که معمولاً بدون علامت می باشد. به دلیل اثر کاهنده بر روی غدد جنسی احتمال بروز اختلال در دوران قاعدگی وجود دارد که پس از قطع دارو رفع می گردد. لکوپنی نیز معمولاً ۲۱-۱۷ روز پس از قطع دارو بهبود می یابد.

▪ تداخل دارویی
سیکلوفسفامید اگر همزمان با آلوپورینول و یا کلشی سین استفاده شود . ممکن است غلظت اسید اوریک خون را بالا ببرد . سیکلوفسفامید در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی ، ممکن است فعالیت این داروها را به علت کاهش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی و تداخل با تشکیل پلاکت ها، افزایش دهد . مصرف همزمان سیکلوفسفامید همراه سیتارابین باعث بروز خطر کاردیومیوپاتی می گردد. استفاده همزمان آن با داروهای دیگر مضعف سیستم ایمنی ممکن است باعث بروز عفونت گردد.
▪ نکات قابل توصیه
۱- در صورت بروز خونریزی مصرف دارو باید قطع گردد .
۲- در صورت کاهش لکوسیت ها و پلاکت ها مصرف دارو باید قطع گردد تا سطح خونی آنه به حد قابل قبولی برسد و سپس می توان دارو را در صورت لزوم با مقدار کمتری تجویز نمود.
۳- بیمار باید برای جلوگیری از خطر عارضه کلیوی ناشی از افزایش اسید اوریک مایعات زیاد مصرف کند.
▪ مقدار مصرف
خوراکی:
بزرگسالان : به عنوان ضد سرطان مقدار mg/kg/day 5-1 مصرف می شود. به عنوان کاهنده ایمنی در درمان آرتریت روماتوئید، مقدار mg/kg/day 2-1/5 دارو مصرف می شود. مقدار مصرف دارو می تواند تا مقدار mg/kg/day 3 افزایش پیدا کند.
کودکان : به عنوان ضد نئوپلاسم مقدار شروع mg/kg/day 8-2 در مقادیر منقسم به مدت ۶ روز یا بیشتر مصرف می شود و مقدار نگهدارنده mg/day2/5 دو بار در هفته می باشد. در درمان سندرم نفروتیک mg/kg/day3-2/5 مصرف می شود.
تزریقی :
بزرگسالان : به عنوان ضد سرطان مقدار mg/kg 50-40 طی ۵-۲ روز تزریق می شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن نیز mg/day 15- 10 هر ۱۰- ۷ روز و یا mg/day 3/5 دو بار در هفته به صورت وریدی است .
کودکان : به عنوان ضد سرطان مقدار mg/kg/day 8-2 در مقادیر منقسم به مدت ۶ روز یا بیشتر تزریق می شود. مقدار نگهدارنده mg/day 15-10 هر ۱۰-۷ روز یا mg/kg 30هر ۴ -۳ هفته یک بار یا پس از بازگشت فعالیت مغز استخوان به حالت عادی است.
▪ اشکال دارویی
Injection : 200mg
Injection : 500 mg
Tablet : 50mg

پودر قابل تزریق اندوکسان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی