پودر قابل تزریق ایفوسفامید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان، تومورهای بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو ایزومر سیکلوفسفامید بوده و اثرات آلکیله کننده آن احتمالاً مشابه سیکلوفسفامید است.
▪ فارماکوکینتیک
این دارو در کبد متابولیزه و فعال می گردد و نیمه عمر آن حدود ۳ روز است .
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
عوارض سمی آن بر روی مجاری ادراری ممکن است بیشتر از سیکلوفسفامید باشد. تهوع، استفراغ، اختلالات سیستم عصبی مرکزطی از جمله اغتشاش شعور و بی حالی از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
مقدار g/m²/day 1/2 به مدت ۵ روز تزریق وریدی می شود که هر ۳ هفته یک بار قابل تکرار است.
▪ اشکال دارویی
Injection : 1g
Injection :2g

پودر قابل تزریق ایفوسفامید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی