پودر قابل تزریق بتافرون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
برای استفاده در بیماران سرپائی مبتلا به نوع متناوب بیماری مولتیپل اسکلروزیس به منظور کاهش تناوب و وخامت این بیماری مصرف می شود. این نوع بیماری با حملات عود کننده اختلالات عصبی همراه با بهبودی کامل یا ناقص مشخص می شود.
▪ مکانیسم اثر
اینترفرون beta-laوbeta-lbپروتئینی دارای ۱۶۵ اسید آمینه ولی فاقد زنجیره جانبی کربوهیدرات موجود در اینترفرون انسانی می باشد. اینترفرون ها گروهی از پروتئین ها یا گلیکوپروتئین های طبیعی هستند که توسط سلول های اوکاریوت و در پاسخ به عفونت های ویروسی یا سایر محرکهای بیولوژیک تولید می شوند. اینترفرون-بتا دارای خواص ضدویروس ، ضدتکثیر و تنظیم کننده ایمنی می باشد. مکانیسم عمل آن دربیماری مولتیپل اسکلروزیس کاملاً مشخص نیست اثبات شده است که اینترفرون ها با اتصال به گیرنده های خودش در سطح سلول بیان یک سری از محصولات ژنی را باعث می شوند. اعتقاد بر این است که این محصولات میانجی های اعمال بیولوژیک اینترفرون-بتا می باشند.
▪ فارماکوکینتیک
با تزریق زیرجلدی غلظت سرمی این فرآورده بین ۸-۱ ساعت بعد از تجویز به حداکثر میزان (IU/ml) خود می رسد. فراهمی زیستی از راه زیرجلدی معادل ۵۰% می باشد.
نیمه عمر دارو بین ۸ دقیقه تا ۳/۴ ساعت و حجم توزیع آن برابر L/Kg2/88-0/25 می باشد. تزریق داخل وریدی دارو ۳ بار در هفته برای دوهفته باعث تجمع دارو در سرم بیماران نمی شود.
▪ موارد منع مصرف
حساسیت مفرط به دارو، آلبومین انسانی یا هر یک از اجزاء فرآورده از موارد منع مصرف این فرآورده می باشد.
هشدارها
▪ تأثیر و بی ضرری این دارو در درمان مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده مزمن اثبات نشده است.
▪ به دلیل احتمال افزایش افسردگی و خودکشی، در بیماران مبتلا به افسردگی با احتیاط مصرف شود. اگر در بیماری افسردگی بیشتر شد، باید به قطع درمان توجه داشت.
▪ در بیماران مبتلا به تشنج و برای بیماران قلبی این دارو باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی
واکنشهای موضعی در محل تزریق، سردرد، تب، لرز، سینوزیت، دل درد، فشارخون بالا، علائم شبه آنفلوآنزا، درد عضلانی، اسهال، یبوست، استفراغ و عوارض عصبی از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ این فرآورده باید در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت آماده سازی باید فرآورده را در عرض ۳ ساعت استفاده کرد.
▪ برای آماده سازی، ml2/1 از محلول رقیق کننده به داخل ویال تزریق شود، به آهستگی ویال چرخانیده شود تا دارو به طور کامل حل گردد. بعد از آماده سازی ویال حاوی محلولmg/ml 25/0 می باشد.
▪ قبل از شروع درمان و همچنین با فواصلی در حین درمان انجام آزمایشات ذیل توصیه می شود: هموگلوبین، شمارش کامل و تمایزی گلبول های سفید، شمارش پلاکت ها و آزمون های فعالیت کبد.
▪ احتمال بروز علائم شبه آنفلوآنزا وجود دارد. این علائم شامل تب، لرز، درد عضلانی، تعریق می باشد.
▪ ممکن است حساسیت به نور در بیمار ایجاد شود. لازم است اقدامات حفاظتی در این مورد به عمل آید.
مقدار مصرف
Mg0/25 معادل mlU8 هر یکروز در میان زیر جلدی تزریق شود.
▪ اشکال دارویی
Powder for injection: 0.3 mg(9.6 mlU)

پودر قابل تزریق بتافرون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی