پودر قابل تزریق زاودوس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
ایداروبیسین به همراه سایر داروهای ضد لوسمی برای درمان AML در بزرگسالان مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
ایداروبیسین از طریق واکنش با آنزیم توپوایزومراز II مانع ساخت اسیدهای هسته ای می شود.
▪ فارماکوکینتیک
نیمه عمر دارو حدود ۲۲ ساعت است. دفع دارو عمدتاً صفراوی و به صورت متابولیت است. ایداروبیسین تا بیش از صد برابر غلظت پلاسمایی در سلول های هسته دار خون ومغز استخوان تجمع می یابد.
▪ موارد منع مصرف
هشدارها
▪ اغلب بیمارانی که ایداروبیسین را با مقادیر درمانی مصرف میکنند به تضعیف شدید مغز استخوان مبتلا می شوند . این عارضه ممکن است منجر به مرگ بیمار ناشی از عفونت و یا خونریزی شدید شود.
▪ ایداروبیسین ممکن است باعث ایجاد عوارض سمی قلبی شود.

عوارض جانبی
عفونت، تهوع و استفراغ، ریزش مو، اسهال و کرامپ های شکمی، خونریزی و موکوزیت از عوارض شایع ایداروبیسین هستند.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ ایداروبیسین باید آهسته و طی ۱۵-۱۰ دقیقه تزریق شود.
▪ ایداروبیسین هنگام تزریق نباید با سایر داروها مخلوط شود.
مقدار مصرف
به منظور درمان AML مقدار mg/m²/day 12 به مدت ۳ روز همراه با سیتارابین تزریق آهسته وریدی می شود.
ممکن است مقدار mg/m²/day 100 به مدت ۷ روز به صورت انفوزیون مداوم و یا mg/m² به صورت تزریق واحد همراه با mg/m² /day 200 به مدت ۵ روز به صورت انفوزیون مداوم نیز مصرف شود.
▪ اشکال دارویی
Injection : 5mg
Injection : 10 mg

پودر قابل تزریق زاودوس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی