پودر قابل تزریق فلودرابین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
Fludarabine یک نوکلئوتید فلورینه شده آنالوگ با Vidarabine ضد ویروس است و به عنوان یک آنتاگونیست پورینی عمل میکند. به خاطر خواص آنتی نئوپلاستیک آن در درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن کاربرد دارد.
Fludarabine phosphate به صورت تزریق بولوس و یا به صورت انفوزیون داخل وریدی طی ۳۰ دقیقه با دوز معمول mg/m 25 در روز به صورت ۵ روز مداوم داده می شود. به صورت جایگزین می توان آن را به صورت خوراکی و با دوز mg/m 40 در روز و به مدت ۵ روز مداوم تجویز نمود. هر ۲۸ روز می توان دوره های درمانی را تکرار نمود و به طور معمول تا ۶ دوره قابل تکرار است. در حین درمان عملکرد هماتولوژیک باید به صورت مرتب مانیتور شود و در صورت مشاهده مهار شدن میلوئیدها نیاز به کاهش دوز و یا تأخیر در شروع دوره های بعدی درمان می باشد. در اختلالات کلیوی نیاز به کاهش دوز می باشد.
▪ مکانیسم اثر
▪ فارماکوکینتیک
Fludarabine phosphate داخل وریدی به سرعت به Fludarabine دفسفریله می شود و توسط لنفوسیت هابرداشت می شود و به نوکلئوتید ۳ فسفاته فعال دفسفریله می شود. اوج غلظت داخل سلولی فرم تری فسفات آن طی ۴ ساعت بعد از یک دوز تجویزی مشاهده می شود. میزان زیست دستیابی آن ۵۰ تا ۶۵% بعد از دوزهای خوراکی است. کلیرانس آن از پلاسما ۳ مرحله ای است و نیمه عمر نهایی آن حدود ۲۰ ساعت می باشد. حذف آن عمدتاً از طریق دفع ادراری می باشد و ۶۰% دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می شود. فارماکوکینتیک این دارو در بین افراد مختلف تفاوت های چشمگیری دارد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
رجوع کنید به مبحث داروهای آنتی نئوپلاستیک.مهار فعالیت مغز استخوان ناشی از Fludarabine باعث محدودیت دوز تجویزی دارو است و به صورت نوتروپنی، ترومبوسایتوپنی و آنمی بروز میکند. دیگر عوارض جانبی عبارتند از تب، لرز، سرفه، تنگی نفس، پنومونی و اختلالات گوارشی، التهاب معده، ادم، راش های پوستی، آنمی همولیتیک، کیست های خونریزی دهنده و اختلالات نورولوژیک مثل نوروپاتی محیطی، اضطراب، گیجی، اختلالات دید و کما.
دوزهای بالای دارو سبب آنسفالوپاتی پیشرونده و کوری و مرگ شده اند. در اختلالات کلیوی نیاز به کاهش دوز می باشد و در صورت وجود کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه از تجویز این دارو باید خودداری کرد. همچنین در افراد مبتلا به آنمی همولیتیک جبران نشده باید از مصرف آن پرهیز نمود.

▪ تداخل دارویی
در مصرف همزمان با Pentostatine مسمومیت ریوی که باعث مرگ و میر می شود مشاهده شده است. Cytarabine می تواند فعالیت متابولیک Fludarabine را کاهش دهد اما مصرف همزمان باعث افزایش غلظت داخل سلولی Cytarabine می شود. تأثیر درمانی Fludarabine توسط dipyridamole و دیگر مهار کننده های برداشت آدنوزین کاهش می یابد.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
▪ اشکال دارویی

پودر قابل تزریق فلودرابین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی