پودر قابل تزریق ولباستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
وین بلاستین در درمان کارسینوم پستان،تومر های تروفوبلاستیک، کارسینوم بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبلاستوم، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، سارکوم کاپوسی، بیماری Letterer-siwe میکوزفونگوئید و درمان لوسمی میلوستیک مزمن و تومور های تخمدان به کار می رود.
▪ مکانیسم اثر
وین بلاستین تقسیم سلول ها را در مرحله متافاز متوقف میکند.
▪ فارماکوکینتیک
عبور وین بلاستین از سد خونی – مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و دفع آن عمدتاً از طریق صفرا و به میزان کم کلیوی است.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
وین بلاستین ممکن است بر عمل اسپرم سازی در انسان نیز اثر بگذارد.

▪ عوارض جانبی
کاهش گلبول های سفید خون از عوارض شایع وین بلاستین است.

▪ تداخل دارویی
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
در ابتدا مقدار mg/kg0/01 یا mg/m²۳/۷ در هفته به صورت وریدی تزریق می شود و مقدار مصرف به طور هفتگی۰/۰۵ mg/kg یا mg/m²۹/۱- ۸/۱ افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/kg0/5 یا mg/m²۱۸/۵ است . مقدار نگهدارنده حدود ۱۰ میلی گرم یک یا دوبار در ماه است.
کودکان : در شروع mg/m²۱/۲۵در هفته است که به صورت وریدی تزریق می شود. این مقدار هر هفته mg/m² ۱/۲۵ افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/m² ۷/۵ است. مقدار مصرف نگهدارنده حدود mg/m²۱/۲۵ کمتر از حداکثر مقدار مصرف اولیه است که هر ۱۴-۷ روز یک بار تزریق می گردد.
▪ اشکال دارویی
Injection : 10 mg

پودر قابل تزریق ولباستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی