پودر قابل تزریق ولکید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
آنتی نئوپلاستیک (مهارکننده پروتئوزوم۲۶S).
درمان مولتیپل میلوما.
▪مکانیسم اثر
دارو از طریق مهار آنزیم پروتئوزوم۲۶S سبب اختلال در مکانیسم های هموستاتیک اینتراسلولار شده و در نتیجه سبب مرگ سلولی می شود.
▪فارماکوکینتیک
دارو به میزان ۸۳% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم دارو در کبد توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 صورت می گیرد. نیمه عمر دارو ۹-۱۵ ساعت می باشد.
▪موارد منع مصرف
▪هشدارها

عوارض جانبی
اضطراب، سرگیجه، تب، سردرد، تب، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تاری دید، یبوست، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، کرامپ ماهیچه، درد استخوان، سرفه، پنومونی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، راش، دهیدراسیون.

▪تداخل دارویی
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب هایپوتانسیون شود.
b) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی دیابتیک ممکن است سبب بروز هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی شود.
c) مصرف همزمان این دارو با آمیودارون، ایزونیازید، نیتروفورانتوئین و استاتین ها ممکن است سبب تشدید نوروپاتی شود.
▪ نکات قابل توصیه
▪مقدار مصرف
نحوه مصرف: یک سیکل درمانی شامل ۳ هفته می باشد. در ابتدا مقدار ۱.۳mg/m2 به فرم وریدی ۲بار در هفته برای ۲ هفته (روزهای ۱,۴,۸,۱۱) تجویز شده و پس از یک پریود استراحت ۱۰روزه تکرار می شود (روزهای ۱۲-۲۱).
▪اشکال دارویی

پودر قابل تزریق ولکید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی