چای عطری برای سلامتی مضر است

عطر زیاد چای نشان‌دهنده اسانس‌های شیمیایی، ضرر بیشتر و کیفیت پائین آن است. در نقاط مختلف دنیا چای عطری خیلی کم مصرف می‌شود؛ مردم جهان اغلب چای را بنابر ذائقه به طور خالص با اصالت‌های مختلف مثل چین، هندوستان، ویتنام، تایوان و غیره استفاده می‌کنند.
عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه نوع تبلیغات در سال‌های گذشته انتظار مردم نسبت به چای باکیفیت را تغییر داده است، افزود:تا دهه ۶۰ هشتاد درصد چای‌های تولید شده به مصرف داخلی می‌رسید . در آن زمان ۶۰ هزار تن چای در سال تولید می‌شد و امروز این رقم به ۲۰ هزار تن رسیده است، در حالیکه در آن سال‌ها جمعیت ایران ۳۰ میلیون نفر و در حال حاضر ۸۰ میلیون است.
عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران ادامه داد: از سوی دیگر چای‌های بی‌کیفیت و عطردار وارد بازار شد که بر اساس تبلیغات فراوان انتظار مردم را نسبت به چای باکیفیت تغییر دادند و این تفکر که هر چه عطر چای بیشتر باشد بهتر است را به مردم القا کردند، در حالی‌که عطر زیاد چای نشان دهنده اسانس‌های شیمیایی و ضرر بیشتر و کیفیت پائین آن است.
امیری خاطر نشان کرد: ذائقه مردم از دهه ۶۰ در مورد چای تغییر کرد و مردم آگاهی خود را به یک چای خوب از دست دادند و زمانی که به مدت زیاد آن را مصرف کردند آن را به عنوان چای خوب پذیرفتند.

چای عطری برای سلامتی مضر است