چرا آب خوردن در نیمه های شب سلامتی انسان را تهدید میکند

هرگز لیوان، بطری یا پارچ آب را بدون در در هوای آزاد اتاق قرار ندهید زیرا ممکن است حشرات در داخل ظرف آب بیفتند یا با نشستن بر روی لبه های ظرف آلودگی را منتقل کنند.

در ظروف در باز آب با گرد و غبار و آلودگی های هوا تماس داشته و موجب به خطر انداختن سلامتی شما می شوند.
▪ در دهان و بزاق ما باکتری هایی زندگی میکنند و وقتی فردی احساس تشنگی کرده و با لیوان یا بطری آب می نوشد، این باکتری ها به ظرف منتقل شده و هنگامی که فرد درخواب به سر می برد میکروب ها و باکتری ها فرصت رشد و تکثیر پیدا میکنند.
اغلب افرادی که عادت دارند در خواب آب بنوشند چندین بار از خواب بیدار شده و از همان لیوان و ظرف بالای سر خود آب نوشیده و تشتنگی خود را برطرف میکنند اما آن هنگام که فرد مجددا از خواب بیدار شده و از همین لیوان یا بطری آب می نوشند باکتری هایی که دهان فرد به لیوان منتقل وبا آلودگی ها هوا و گردو غبار تکثیر شدند به بدن او راه پیدا کرده و موجب بیماری می شوند.
▪ بهترین راهکار برای این افراد این است که ظرف یا بطری را برای آب بالای سرشان قرار داده و هر بار که از خواب بیدار می شوند از لیوان های یک بار مصرف استفاده کنند یا دو یا سه لیوان بالای سرشان قرار داده تا هر بار از یک لیوان آب بنوشند و بیمار نشوند.
استفاده از لیوانی که با بزاق دهان آغشته شده و چند ساعت این بزاق در معرض هوا قرار داشته برای افراد با سیستم ایمنی ضعیف بسیار خطرناک است.

چرا آب خوردن در نیمه های شب سلامتی انسان را تهدید میکند