چرا باید هنگام کار پشت میزی از زیرپایی استفاده کنید

نوع زیرپایی ها زیرپایی هایی هستند که قابلیت تنظیم زاویه و ارتفاع دارند و همچنین باعث تحرک بیشتر پاها می شوند.

▪ ضرورت استفاده از زیرپایی اداری با قابلیت تنظیم ارتفاع
یکی از مهمترین ویژگی های زیرپایی های ارگونومیک قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد. پاها هنگام نشستن روی صندلی باید روی سطح صاف قرار بگیرند در غیر اینصورت فشار زیادی روی ستون فقرات وارد شده و فرد بهکمردرد و فتق دیسک کمر مبتلا خواهد شد.
برای درست نشستن باید ارتفاع صندلی تان را با ارتفاع میز هماهنگ کنید به طوری که دست مماس بر میز و با زاویه بین ۹۰ تا ۱۱۰ درجه قرار گیرد. امکان دارد به خاطر بلندی صندلی، پاهایتان آویزان شود. بدون زیرپایی، وزن پا باعث کشیدگی مفصل ران می شود به طوری که لگن به عقب چرخیده و گودی کمر را افزایش می دهد. افزایش بیش از حد گودی کمر فشار بسیار زیادی بر روی دیسک های کمر وارد میکند که باعث کمردرد و فتق دیسک کمر می شود. همانطور که می دانید تغییر انحنای گودی کمر، به دیسک های کمر فشار زیادی وارد میکند و باعث کمردرد و آسیب به ستون فقرات کمر و ابتلا به دیسک کمر می شود. زیرپایی با قابلیت تنظیم ارتفاع اینجا به کمک تان می آید به طوری که می توانید پاهایتان را راحت، در ارتفاع موردنظر ، روی آن بگذارید و وزن پا را مهار کنید . زیرپایی این امکان را ایجاد میکند که به پشتی طبی تکیه دهید تا گودی کمر پر شده و حمایت کامل را داشته باشد.

کلا اینکه زیر پایی کمک میکند درست بنشینید، درست نشستن علاوه بر کاهش فشار مکانیکی وارد بر ستون فقرات و سیستم عصبی مرکزی باعث جلوگیری از فرسودگی های جسمی و روحی ، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و همچنین جلوگیری از سردرد می شود. درست نشستن به لحاظ افزایش تمرکز فکری،کاهش استرس، افزایش بهره وری بسیار مهم است.
▪ ضرورت استفاده از زیرپایی اداری با قابلیت تنظیم زاویه
هنگام نشستن مچ پا باید در زاویه ۹۰ درجه قرارگیرد، استفاده از زیرپایی با قابلیت تنظیم درجه کمک میکند این زاویه مناسب را حفظ کنید.
هنگام استفاده از کفش های پاشنه بلند، پا ها در زاویه صحیح قرار نمی گیرند. کارشناسان ارگونومی و ارتوپدی توصیه میکنند از این نوع کفش ها استفاده نشود. قابلیت تنظیم درجه در زیرپایی های ارگونومی کمک میکند هنگام استفاده از کفش های پاشنه بلند، پا در زاویه مناسب قرار گیرد.

▪ ضرورت استفاده از زیرپایی ماساژور برای افزایش حرکت پا
نشستن های طولانی مدت و کاهش تحرک پا ها می تواند باعث کاهش گردش خون در پاها، ایجاد لخته های خونی در پا، واریس ، ایسکمی ، ورم پا پادرد و حتی سکته شود.
▪ چگونه نشستن های طولانی مدت باعث کاهش گردش خون در پاها و درنهایت سکته می شود؟
حرکت معمول عضلات، رگ ها را فشرده و خون را در امتداد رگ ها جریان می دهد به طوری که حرکت خون از بافت ها به قلب با کمک و فعالیت عضلات انجام می گیرد. در نشستن های طولانی مدت ، حرکت عضلات پا کاهش می یابد و خون در رگ ها انباشته می شود و رگ گشاد می گردد. آب از رگ های گشاد شده به بافت های اطراف تراوش می شود و پاها باد میکنند. این امکان وجود دارد که خون های انباشته شده به یک لخته خونی تبدیل شوند و با پمپاژ خون به سوی قلب، مغز و شش ها حرکت نموده و باعث سکته شوند.
استفاده از زیرپایی هایی که امکان حرکت پا ها و ماساژ پا را به شما می دهند بهترین گزینه هستند. استفاده از زیرپایی های ماساژوردار در کاهش خستگی پاها بسیار مفید هستند.

▪ ضرورت استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از ابتلا به واریس
اگر هنگام نشستن پاهایتان به زمین می رسد باز هم استفاده از زیرپایی توصیه می شود چون استفاده از زیرپایی با کاهش فشار وارد بر پشت زانوها باعث افزایش جریان خون در پاها و جلوگیری از ایجاد لخته های خونی در رگ های پا می شود . واریس، ایسکمی، ورم پا و پادرد از علائم کاهش گردش خون در پاها می باشند.

▪ ضرورت استفاده از زیرپایی هنگام ایستادن
برای جلوگیری از آسیب های ایستادن های طولانی مدت نیز استفاده از زیرپایی توصیه می شود. هنگام استفاده از زیرپایی وزن بدن را به طور متناوب روی یکی از پاها بیاندازید و پای دیگر را روی زیرپایی استراحت دهید.

چرا باید هنگام کار پشت میزی از زیرپایی استفاده کنید