چرا با وجود ورزش زیاد به نتیجه دلخواه خود نمی رسید

▪ نداشتن برنامه مناسب
می‌توان از مربیان ورزش برای گرفتن برنامه استفاده کرد. سایت‌های مختلف اینترنتی هم هستند که برنامه‌های ورزشی ۶ تا ۱۲ هفته‌ای ارائه می‌دهند.
اگر فردی هستید که بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می دهید، بهتر است برنامه داشته باشید.
▪ تغذیه نادرست
نمی‌توان با انجام ورزش و بدون توجه به تغذیه تناسب اندام به دست آورد.
از غذایی که می‌خورید آگاهی داشته باشید. ورزشکاران باید به اندازه کافی پروتئین کربوهیدرات و چربی سالم مصرف کنند.
▪ استفاده از وزنه‌های سبک
معمولا زنان دچار مشکل استفاده از وزنه های سبک می‌شوند، زیرا احساس می‌کنند که وزنه‌ها سنگین هستند.
اگر میخواهید فرم بدن شما تغییر کند باید وزنه بزنید ، زیرا وزنه زدن فرم عضلات را شکل می‌دهد.
▪ انجام یک برنامه برای همیشه
نباید همیشه یک برنامه را تکرار کنید.
باید در ورزش تنوع ایجاد کنید و ورزش‌های مختلف انجام دهید. برای خودتان چالش ایجاد کنید.
▪ نداشتن همراه
بهتر است ورزش را با شخصی دیگر را انجام دهید تا برای شما ایجاد انگیزه کند و پشتکار شما بالا برود.
داشتن همراه باعث ایجاد رقابت سالم هم می‌شود که در پیشرفت موثر است.

چرا با وجود ورزش زیاد به نتیجه دلخواه خود نمی رسید