چرا با وجود ورزش زیاد و رژیم باز هم شکم کوچک نمیشود

به گفته متخصصان از بین بردن چربی شکمی نیاز به نظم و انضباط رژیم غذایی برای سوزاندن چربی و تمرینات قدرتی برای تمام بدن دارد نه فقط عضلات شکم.

عادات غلط و تعجب آوری که اجازه نمی دهد چربی شکمی از بین :

کمبود منیزیم: بدن ما به منیزیم برای فعالیت قلب، اعصاب و ماھیچه ھا نیاز دارد. این عنصر در فعال سازی بیش از ٣٠٠ آنزیم که فرایندھای بدن رو کنترل میکنند، دخالت دارد. منیزیم در کاھش وزن و فرم بدن ھم نقش دارد. دریافت کافی منیزیم به کنترل مقدار قند و انسولین در خون کمک میکند. قند و انسولین، از مواردی ھستند که با چاقی در ارتباطند. پس اگر مقدار آنها به درستی کنترل شود، کمک بزرگی به جلوگیری از افزایش وزن میکند. منابع غذایی منیزیم عبارتند از: سبزیجات برگ سبزدار، حبوبات و مغزھا. توجه داشته باشید که حتما قبل از استفاده از مکمل منیزیم با پزشک مشورت کنید.
مصرف نوشیدنی ھای کربناته: این نوع نوشیدنی ھا مملو از انرژی ھستند و بدون شکر بر روی سایز دور کمر تاثیر می گذارند. کافیست که روزانه دو لیوان نوشابه بخورید تا سرعت افزایش چربی ناحیه شکم، ۵ برابر شود. وجود مقدار زیادی شکر در این نوشابه ھا باعث می شود که ھوس خوردن غذای بیشتر در فرد افزایش پیدا کند. این در حالیست که ممکن است که اصلا فرد گرسنه نباشد و نیازی به خوردن غذای اضافه تر نداشته باشد.
کم خوابی: اگر احساس کمبود خواب میکنید و اگر یک خستگی ھمیشگی ھمراه شماست، باید نگران افزایش چربی ناحیه شکم نیز باشید زیرا تحقیقات نشان می دھند که کسانی که خواب شبانه آنها پنج ساعت است، تا ۳۲ درصد بیشتر از افرادی که مدت زمانی طولانی تری را به خواب شبانه اختصاص می دھند، دچار چاقی و اضافه وزن می شوند. کمبود خواب باعث می شود که تعادل ھورمون ھای سیری و گرسنگی بر ھم بخورد و ترشح ھورمون گرسنگی بیشتر شده و در نتیجه تمایل به پرخوری و مخصوصا خوردن غذاھای چرب افزایش یابد. ٧ تا ٩ ساعت خواب شبانه داشته باشید.
خوردن چربی ھای نادرست: مطالعات نشان می دھند که مصرف مقدار زیادی چربی اشباع (یعنی چربی که در گوشت قرمز و لبنیات وجود دارد)، تجمع و ذخیره چربی را در بدن افزایش می دھد. اما چربی ھای غیر اشباع که حاوی اسیدھای چرب امگا ٣ ھستند، مثل چربی موجود در مغزھا، تخم آفتابگردان، ماھی سالمون، روغن زیتون و آووکادو، در ناحیه شکم تجمع پیدا نمیکنند و در کل بدن تقسیم می شوند. توجه داشته باشید که ھر نوع چربی، چه سالم و چه ناسالم، چه اشباع و چه غیر اشباع، وزن را افزایش می دھد اما چربی ھای اشباع و ترانس در ناحیه شکم، تجمع پیدا میکنند و چاقی شکمی ایجاد میکنند که خطرناک ترین نوع چاقی محسوب می شود.
عدم دریافت پروتئین کافی: غذاهای غنی از پروتئین وزن شما را کنترل کرده و هورمون گرلین را که مرتبط با احساس سیری است، فعال نگه می دارد.
غفلت از تمرینات قدرتی: بزرگترین تصور غلط این است که انجام تمرینات قلبی مهمتر از تمرینات قدرتی است. این در حالی است که تمرینات قدرتی سوخت و ساز بدن را با اضافه کردن عضله افزایش می دهد. هر چه بدن شما بیشتر عضلانی باشد، بیشتر کالری می سوزانید و بنابراین تمرینات قدرتی به اندازه تمرینات قلبی در اولویت انجام باشد.

چرا با وجود ورزش زیاد و رژیم باز هم شکم کوچک نمیشود