چرا بعد از عرق کردن لباس زرد می شود و نحوه شستن آن

بعضی از مام ها رنگ دارند و یا پس از استفاده در اثر ترکیب با عرق ممکن است چنین رنگی ایجاد نمایند و یا حتی خیلی از دوئودورانت ها و یا خوشبو کننده ها که حالت روغنی دارند میتوانند منجر به زرد شدن لباس شوند بنابراین همیشه زردی ناشی از خود عرق نمی باشد.
عرق به خودی خود رنگی ندارد و زرد شدن لباس ها در اثر تعریق به خصوص در زیر بغل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از آن دلایل می تواند نوع مام و یا دئودورانت های مصرفی باشد.
همچنین بر روی سطح پوست، میکروب هایی وجود دارد که این میکروب ها، عرق را تجزیه میکنند و ممکن است این زردی ناشی از این عمل باشد.
استفاده از صابون های آنتی باکتریال و استحمام روزانه می تواند تا حد بسیار زیادی این موضوع را بهبود بخشد. استفاده از مام های مرغوب و بی رنگ نیز بعد از استحمام می تواند بسیار مفید واقع شود به نحوی که مجاری غدد بسته شود و با کاهش تعریق و از بین رفتن میکروب ها، از زرد شدن و بو گرفتن لباس ها جلوگیری شود.

چرا بعد از عرق کردن لباس زرد می شود و نحوه شستن آن