زنان از غیبت گویی و تبادل اسرار لذت می برند، زیرا این کار باعث افزایش هورمون سعادت خانوادگی و عشق — اکسی توسین- در بدن آنها می شود.
بانوان نسبت به آقایان بسیار بیشتر از حرف زدن لذت می برند و شاید بیشتر وقت خود را به این کار اختصاص دهند. اما جالب است بدانید که این ویژگی منحصر به فرد بانوان سبب تحکیم بنیان خانواده می شود.
به نقل از مجله Psychoneuroendocrinology (روانشناسی غدد و اعصاب) ، ناتاشا بروندینو از دانشگاه پاوی ایتالیا در این خصوص گفت: من روانشناس هستم و متوجه شدم هربار که با همکارانم به تبادل اخبار و غیبت گویی می پردازیم بیشتر احساس نزدیکی می کنیم. آیا نوعی دلیل بیوشیمیایی برای این حس نزدیکی وجود دارد؟.
بروندینو و همفکرانش برای بررسی این فرضیه، گروهی از ۲۴ دانشجوی دانشگاه پاوی را تشکیل دادند که بخشی از گروه باصطلاح خواهران بودند که برای دانشگاه های غربی یک جنسیتی (دانشگاه ویژه دختران و پسران) یک مورد عادی است. دانشجویان آشنایی خوبی با یکدیگر داشتند.
محققان آنها را به چند گروه تقسیم کردند و به آنها پیشنهاد کردند در یک آزمایش ساده شرکت کنند. ابتدا آنها را مجبور کردند قبل از شروع آزمایش منتظر بمانند.دانشجویان نا آشنا در هر یک از گروه ها وجود داشتند و هنرپیشه ای نیز بود که شایعه حامله بودن یکی از خواهران را برای بقیه تعریف کرد که در این آزمایش شرکت نداشت و بعد در باره آسیبی صحبت کرد که مانع از ورزش کردن او شده بود.
پس از آنکه زمان انتظار به پایان رسید، محققان از بزاق آنها نمونه برداری کردند و از دانشجویان خواستند فرم ساده ای را پر کنند که هیچ نوع نقشی در آزمایش بروندینو و همکارانش نداشت. روز بعد محققان به صحبت عادی با هر یک از شرکت کنندگان آزمایش پرداختند و سوالاتی در باره سن و سال و دیگر چیزهای عادی پرسیدند.
به گفته بروندینو، علاقه زنان به غیبت گویی می تواند مشروط به دو هورمون باشد — اکسی توسین (هورمون سعادت و عشق خانوادگی و نزدیکی اجتماعی و کورتیزول — هورمون استرس. سطح هورمون اول هنگام غیبت گویی بالا می رود و هورمون دوم کاهش می یابد.
آنالیز بزاق دانشجویان نشان داد که سطح اکسی توسین افزایش می یابد ولی تأثیری بر مقدار کورتیزول نمیگذارد. سطح آن هنگام صحبت با خواهران و یا محققان و نه فقط هنگام تبادل آخرین خبرهای خوابگاه دانشگاهی کاهش می یابد.
بعلاوه، برخورد شرکت کنندگان آزمایش نسبت به غیبت گویی — شگفتی یا انزجار- بر سطح اکسی توسین تأثیر نمیگذارد، تنها واقعیت تعریف اسرار کسی باعث افزایش اکسی توسین می شود. از اینرو محققان به این نتیجه رسیدند که غیبت گویی و تبادل اسرار دیگران فقط به خاطر اکسی توسین انجام می شود.
به عقیده بروندینو و همکاران وی، این نوع تأثیر بیو شیمیایی غیبت گویی گویای آن است که اینگونه رفتار نقش مهمی در تکامل انسان در گذشته ایفا کرده است و امروز نیز به ایفای نقش خود ادامه می دهد. به عقیده دانشمندان، لذت از معاشرت و تبادل اسرار به اجداد انسان در برقراری قوانین زندگی در گروه های بزرگ و ارزیابی اعتبار و تأمین اعتماد بین خودی ها کمک کرده است.

چرا زن ها اینقدر زیاد حرف میزنند