چرا گریه کردن برای سلامتی شما مفید است

▪ گریه کردن تنش‌ها را از بین می‌برد
گریه کردن همواره به دلیل ذوق تجربیات خوشایند نیست؛ گریه می‌تواند تنش‌ها را از بین ببرد. بنابراین بعد از گریه کردن شما احساس آرامش و سبکی بیشتر می‌کنید و این در حالیست که بدنتان نیز آرامش بیشتری دارد. اینکار نه تنها احساس شما را تغییر می‌دهد بلکه کمک می‌کند تا ذهنتان از درگیری فکری موقعیتی که دارید آزاد شود.
▪ گریه شما را به خود واقعی‌تان متصل می‌کند
گریه کردن صرفا نتیجه غم و ناراحتی نیست بلکه می‌تواند نوعی بیان تجربیات یک فرد باشد. ممکن است شما احساسات مختلفی را تجربه کنید که می‌توانند ناراحتی، تنهایی یا عصبانیت باشند. با این حال اگر شما به طور ناخودآگاه این احساسات را انکار کنید و آنها را نادیده بگیرید، اشک‌ها می‌توانند آنها را رو بیاورند و باعث شوند شما پیگیر این احساسات شوید. بنابراین اشک ریختن می‌تواند شما را به تجربیات زندگی و خود واقعی‌تان متصل کنید.
▪ گریه کردن یکدلی را تقویت می‌کند
زمانی که مقابل دیگران، یعنی همان افرادی که به شما اهمیت می‌دهند اشک می‌ریزید، احساسات آنها نسبت به شما نرم می‌شود و به نوعی برای ایشان دری به روی تجربیات شما باز می‌شود. آنها در این مواقع با مهربانی در برابر شما واکنش نشان می‌دهند که این خود نوعی حس اعتبار و پشتیبانی برای شما محسوب می‌شود و در نتیجه سبب پیوند و تقویت ارتباط می‌شود.

چرا گریه کردن برای سلامتی شما مفید است