چطوری مژه مصنوعی بزنم

زدن مژه کار سختی نیست فقط کافیست که چسب مناسبی که بهترین آن چسب اکسیژن است را خریده و به شیوه زیر عمل کنید.

▪ اول مژه ها را ریمل بزنید.
▪ مژه را با موچین نگه داشته و بر روی خط آن کمی چسب بزنید.
▪ چشم را بسته و مژه را روی خط مژه ها گذاشته و چند ثانیه صبر کنید تا خشک شود.
▪ با کمی تکرار به سادگی می توانید این کار را خیلی تمیز انجام دهید.

چطوری مژه مصنوعی بزنم