شما باید یاد بگیرید که به عنوان یک فردِ نزدیک با آن ها ارتباط برقرار کنید، تا بتوانید چیزی را که حس میکنید ، بیان کنید و توضیح دهید و بتوانید کاملا احساسات فرزندانتان را درک کنید از این راه می توانید ، زنجیره ی ساخته شده از عشق و علاقه را ، محکم تر کنید.
مهم است که بدانید، صمیمی شدن با فرزندان از زمانی که خیلی کوچک هستند، شروع می شود اگر زمانی که کوچک تر هستند ، وقتی به آن ها اختصاص ندهید و فضایی برای صحبت فراهم نکنید ، زمانی که بزرگتر می شوند ،احتمال خیلی کمی وجود دارد، که بتوانید صادقانه با هم صحبت کنید.یکی از اساس های رابطه سالم با فرزندانتان، علاوه بر زمانی که با آن ها می گذرانید،ارتباط موثر و همراه با عشق است .
▪ در مواقع خاص با هر یک از فرزندانتان جداگانه صحبت کنید :
اگر چند فرزند دارید، بهتر است که با هرکدام به تنهایی صحبت کنید و فضای به خصوص اختصاص دهید ؛ این کار باید به صورت منظم انجام شود.زمانی که کودک هستند ، بازی کردن، یک راه خوب، برای اینکه از راه احساس به آن ها نزدیک شوید، است. گذشته از همه ی این ها، وقتی با بچه ها بازی می کنیم ، آن ها متوجه علاقه ی ما به عنوان والدین به خودشان و فعالیت هایشان می شوند.
▪ با هم فیلم تماشا کنید :
تماشای یک فیلم خانوادگی ،باعث ایجاد یک وجه اشتراک بین شما و فرزندانتان می شود ؛ علاوه بر این ، باعث شروع صحبت بین شما می شود تا بفهمید در مورد چیزی که دیده اند چه فکری میکنند، و نقطه نظر آن ها را بشناسید ، طرز فکر آن ها را بفهمید، طوری که چیز های پیرامونشان را می بینند و شخصیتشان را بشناسید.
بهترین روش ها برای صمیمی شدن با فرزندان
▪ فرزندانتان را بغل کنید، ببوسید و به آن ها اهمیت دهید :
از تماس فیزیکی اجتناب نکنید ؛ تماس فیزیکی ،برای داشتن یک رابطه احساسی قوی ، که ما را به هم نزدیکتر میکند، خیلی اساسی است.
▪ زمانی که با بچه هایتان صحبت میکنید ،گرم و همدل باشید :
مهر و عاطفه ای که با لحن صدایتان ، کلمات و حرکات بدنتان در زمان مکالمه به آن ها منتقل میکنید، برای اینکه مکالمه طبیعی و با روی باز به نظر برسد ، خیلی ضروری است همچنین ، سعی کنید خودتان را جای آن ها بگذارید علاوه بر آن، به عنوان خانواده، باهم وقت بگذرانید زمانی که آن ها به تنهایی تلویزیون تماشا میکنند، یا بازی ویدیویی میکنند باید کوتاه باشد وگرنه ، به راحتی تنها می مانند.
هدیه دادن یک روش موثر دیگر برای صمیمی شدن با فرزندان
▪ به او هدیه بدهید :
به کودکانتان هدایای مفید ،مانند:کتاب و بازی هایی بدهید،که علاوه بر اینکه توانایی های آن ها را گسترش می دهد ،آن ها را وادار کند تا با یکدیگر بازی کنند و یک رابطه احساسی آنی خلق کنند.
▪ باهم غذا بخورید :
یکی دیگر از ترفندهای مهم برای نزدیک تر شدن به فرزندانتان این است ،که تا حد ممکن و هرچه بیشتر با خانواده غذا بخورید ؛ ناهار یا شام آخر هفته به حفظ استحکام خانواده کمک میکند همچنین ، همکاری بچه ها برای آماده سازی غذا نیز اهمیت دارد ؛ از این راه ، آن ها ،پخت و پز و اهمیت همکاری را یاد می گیرند.
برای صمیمی شدن با فرزندانتان از این روش ها کمک بگیرید
▪ با هم برای تفریح برنامه ریزی کنید :
برنامه ریزی سفر یا بیرون رفتن خانوادگی به منظور گذراندن زمان با یکدیگر و کسب تجربیات جدید، خیلی اهمیت دارد این کار شما را تبدیل به یک خانواده واحد و یکپارچه میکند.
▪ باهم ورزش کنید :
آموزش ورزش هایی مثل اسکیت سواری، دوچرخه سواری و شنا یک تجربه ارزشمند برای آن ها است ،که رابطه بین والدین و فرزندان را هم محکم تر میکند.

کارهایی که باعث عدم صمیمیت فرزندان و والدین می شود

▪ عمومیت دادن و اینکه بگوییم شما همیشه کار اشتباه انجام می دهید یا اینکه هیچ وقت کار خوبی انجام نمی دهید ،اعتماد به نفس آن ها را پایین می آورد با این نوع از اظهار نظرهای قطعی ، فرزندان شما به این باور می رسند که آن ها واقعا در انجام هیچ کاری خوب نیستند.
▪ همچنین، مسخره کردن آن ها، یا طعنه زدن و سرزنش کردنشان ، هم اثرات منفی مساوی دارد حتی اگر ناآگاهانه و بدون قصد انجام شود حقیقت این است که با این کار به جای جذب کردن آن ها ، باعث می شوید که احساس کنند، پست و حقیر هستند.
▪ کار دیگری که نباید انجام دهید ، دستورهای عامرانه به طور مکرر و بدون توجه به مخالفت فرزندانتان است این مسئله ،این حس را در آن ها به وجود می آورد، که شما آن ها را نمی فهمید و باید بدون هیچ سوالی و تحت هر شرایطی دستورات شما را انجام دهند.
▪ همچنین نباید داد بزنیم و در مورد مسائلی که قبلا حل شده اند و به والدین ربطی ندارند ،بحث کنیم همانگونه ، نگاه ملامت آمیز مانع از ایجاد مکالمه میان ما و بچه ها می شود.
▪ از طرف دیگر، برچسب زدن به آن ها به وسیله ی تبدیل کردن رفتارهای منفی به عنوان یک ویژگی و خصیصه شخصیتی ، حتما باعث رد شدن کامل می شود.
▪ به اضافه ، هرگز در زمان نامناسب آن ها را بدنام یا نصیحت نکنید در عوض، توجه آن ها را در یک شرایط مناسب و در تنهایی و بدون توهین جلب کنید.

در زمان عصبانیت در مقابل فرزندما ن چه عکس العملی داشته باشیم؟

بهترین کاری که ما به عنوان والدین می توانیم انجام دهیم، این است که زمانی که در حال راهنمایی فرزندان مان هستیم، آرام بمانیم خیلی مهم است که این را به یاد داشته باشید ،که وقتی ناراحت هستید ، راهنمایی آن ها به طور بی محابا خیلی سخت خواهد شد. بحث کردن با فرزندانمان در آن وضعیت احساسی منفی، باعث میشود که خودمان را ضعیف نشان دهیم و حرف هایی بزنیم که بعدا از گفتنش پشیمان می شویم اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد ، فرزندانمان از مصاحبت با ما و همچنین راهنمایی های ما دور و جدا می مانند.

چطور باید با فرزندم دوست و صمیمی شوم