چطور با داماد جدید خود رابطه خوبی داشه باشید

همیشه جانب دخترتان را نگیرید

حتی در مواردی که یقین دارید حق با دخترتان است، بهترین کار برخورد خوب و بزرگ منشانه و به دور از جانبداری است. شما زمانی می توانید در حل مشکل، بیشترین تاثیر را داشته باشید که خود را در یک طرف دعوا قرار ندهید طوری که دامادتان به شما اعتماد کند و بداند در مقابل او نیستید و اگر حرفی می زنید، میخواهید مشکل را حل کنید نه اینکه از دخترتان جانبداری کنید. تحت هیچ شرایطی تا از اصل قضیه خبردار نشده اید، حق را به دخترتان ندهید و دامادتان را قضاوت نکنید.

دلیل جبهه گیری دامادتان را جویا شوید

به ندرت دعوای زن و شوهری پیش می آید که فقط یک طرف مقصر باشد و در بیشتر مواقع، دو طرف با درصدهای مختلفی، مقصر ماجرا هستند. بهترین روش این است که دلیل این رفتارها را از دخترتان جویا شوید. ممکن است سر منشاء اختلافات، رفتار دخترتان باشد. شاید بی اهمیتی به همسر، قطع رابطه با والدین او و در بیشتر مواقع رفتارهای متقابل، باعث این گونه رفتارها در دامادتان و در طول زمان باعث بی احترامی و اختلاف با خانواده شما و دخترتان شده است. بیان شکایت از رفتار و گفتار دامادتان و جانبداری از نظرتان، فقط رنج و ناراحتی را تشدید میکند و در طول زمان باعث عمیق شدن اختلاف می شود.

مدام در زندگی دخترتان دخالت نکنید

اگر اختلاف دختر و دامادتان ریشه اساسی و جدی پیدا کرد و بعد از مدت ها زندگی مشترک، هنوز هم درباره آن موضوع اختلاف دارند و خودشان به تنهایی توانایی حل آن را ندارند؛ فراموش نکنید نحوه ورود و برخورد شما به عنوان بزرگ تر خانواده و میزان توانایی شما در حل مشکل بسیار مهم است به طوری که این حمایت، حالت دخالت و قضاوت از طرف داماد پیدا نکند. چنان چه خودتان توانایی حل آن را دارید، می توانید کمک کنید ولی با توجه به شرایط حاضر، پیشنهاد می شود برای حل مشکل شان از یک فرد با تجربه یا مشاور خانواده که تخصص کافی در این زمینه دارد کمک بخواهید چون ممکن است حمایت و کمک شما باعث شود خسارت بیشتری به زندگی شان وارد شود.

توصیه پایانی

در نهایت فراموش نکنید در این جا تدبیر و مدیریت شما به عنوان بزرگ تر خانواده، بسیار اهمیت دارد که دخترتان را در این مسیر هدایت کنید و با برخورد محبت آمیز با دامادتان، از حساسیت های اخلاقی او آگاه شوید. به دخترتان آموزش دهید که هر رفتار و سوء تفاهمی را منفی تلقی نکند و با کنار آمدن و صبوری در مشکلات ایجاد شده، تنش ها را در زندگی کمتر کند و حساسیت ها و خلقیات همسرش را بشناسد. اگر هم برخورد ناملایمی پیش آمد، هوشمندانه رفتار و سعی کند آگاهانه مشکل را حل کند.
ابراز دوستی و علاقه مندی نسبت به داماد امری مهم و در خور توجه است و چه خوب است که گاهی پدر زن و مادر زن و در صورت امکان برادران بزرگ تر به داماد تلفن بزنند و احوال او را جویا شوند و ابراز علاقه نمایند
برخورد نکردن با داماد بر اساس پیش داوری های نادرست و نامناسب و نگاه نکردن به او بر اساس نگرش های منفی، نباید با استناد به برخی اشعار و یا ضرب المثل های نامناسب از قبل با داشتن پیش داوری های منفی با داماد برخورد کرد. باید در مورد داماد واقع بین نباید به همه بدبین بود و نسبت به همه خوش بین، بلکه باید واقع نگر باشیم. بدبینی و خوش بینی نا به جا مشکل آفرین است، اما واقع بینی روابط ما را با دامادمان سامان می بخشد.

چطور با داماد جدید خود رابطه خوبی داشه باشید