چطور با درد ورزش کنید تا حال شما بهتر شود

هفت نکته ای که افرادی که درد دارند می‌توانند در ورزش دادن رعایت کنند. عبارتند از :
▪ قبل از شروع ورزش با دکتر مشورت کنید:
▪ آرام ورزش را آغاز کنید و کم کم بر شدت آن بیافزاید. به ‌این‌ شکل قدرت، انعطاف و اعتماد به نفس شما افزایش می‌یابد.
▪ با سرعت خاص خود حرکت کنید. سعی کنید که خود را به سرعتی که دیگران ورزش می‌کنند برسانید.
▪ هر روز ورزش کنید.
▪ سعی کنید به صورت متعادل در برنامه ورزش شما حرکات قدرتی، هوازی و کششی وجود داشته باشد.
▪ این مساله را قبول کنید که بعضی روزها شما توانایی بیشتر و بعضی روزها توانایی کمتری دارید.
▪ صبور باشید. در صورتی که به خودتان فشار بیاورید، احساس درد بیشتری می‌کنید و عضلات شما آسیب می‌بینند.

چطور با درد ورزش کنید تا حال شما بهتر شود