بخشی از شگردهای همسرداری یا اصطلاحاً سیاست‌های زنانه را در جهت ارتقاء استقامت پایه‌های یک زندگی مشترک، در محور روابط همسران

بنابراین این مطلب را صرفاً زنانی بخوانند که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان شوهر خود را به‌مهری مستمر و عمیق آلوده‌گرداند؟.
▪ صادق باشید، چون تنها در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.
▪ همزمان با رعایت اصل صداقت، بدانید هیچ لزومی ندارد هر مطلبی، با هر مضمونی بازگو شود.
▪ زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که همواره جایگاهی برای تغییر در طول زندگی، قایل شوند.
▪ پیوسته به دنبال یک رابطه در حال رشد باشید، در پیشرفت مثبت ارتباطات، توقف جایز نیست.
▪ سعی کنید به تعریف خوشبختی از دیدگاه همسرتان دسترسی پیدا کنید.
▪ شما می‌توانید از زندگی کردن با مرد خود لذّت ببرید، بدون آنکه خود و خواسته‌های‌تان را به فراموشی بسپارید.
▪ گاهی اوقات اگر به‌طور واضح تقاضا نکنید، چیزی بدست نخواهید آورد.
▪ گفتنی‌ها را بگویید، امّا به‌موقع. منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.
▪ به‌یاد داشته باشید معمولاً مردها آن‌گونه که شما به‌آنها می‌نگرید، به‌خود نمی‌نگرد.
▪ شاید نتوانید مرد خود را کاملاً کنترل کنید، امّا قطعاً می‌توانید بر او تأثیر بگذارید.
▪ در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت یک شریک ظاهر شوید، نه یک رقیب.
▪ احترام شما، در گروی رفتار شماست.
▪ برنامه‌های خود را طوری تنظیم کنید تا زمانی که همسرتان در منزل است، در کنارش حضور داشته باشید، نه احتمالاً در آشپزخانه.
▪ به نوع پوشش، آرایش و پیرایش خود در منزل همواره اهمیت بدهید.
▪ در طی روز از کلمات محبّت‌آمیز استفاده کنید.
▪ بسیاری از زنان بر این باورند که باید بیش از حد عاطفی باشند. اینگونه نباشید.
▪ بکوشید بدون آنکه در مسائل کاری و اجتماعی همسرتان مستقیماً دخالت کنید، خیلی دوستانه و غیرمتعصبانه به افعال وی ناظر باشید.
▪ میزان وابستگی و دلبستگی یک زن می‌تواند قابلیت‌های شوهرش را برای توجه نشان دادن به او تحت‌الشعاع قرار دهد.
▪ هراز گاهی از او به خاطر حسناتش تمجید کنید.
▪ گاهی گفتگوی متعادل می‌تواند قفل‌هایی که بر زندگی‌عاطفی همسرتان زده شده، باز کند.
▪ هرگز به قصد آنکه همسرتان را برای انجام کاری سوق دهید، از او تعریف و تمجید نکنید.
▪ برای او این حق را قایل باشید که بتواند احساسات مختلفی داشته باشد. به ‌شیوه رفتاری همسرشان دارد.

چطور برای شوهر خود عزیز باشید