چطور تیپ شخصیتی خود را بشناسید با توضیحات کامل روانشناسی

طبق گفته روانشناسان، تیپ شخصیتی به معنای خصوصیات جسمی و روانی خاصی است که آدم‌ها را از همدیگر مجزا می‌کند.

به بیان دیگر، آدم‌هایی که تحت یک تیپ شناسایی می‌شوند، رفتارها و اندیشه‌های تقریبا مشابهی دارند. به اعتقاد کارشناسان، هر فردی مدل شخصیتی ویژه خود را دارد و با توجه به مدل شخصیتی‌اش با هر موضوعی رفتار میکند. به عبارتی هر انسانی در دنیا براساس زندگی و تجربیاتش به یکی از این مدل ها(تیپ ها) نزدیک تر است. برای آشنایی با این تیپ‌ها و خصوصیات هرکدام، با زهرا قاهری، کارشناس ارشد روانشناسی به گفت و گو نشستیم.
دسته بندی تیپ های شخصیتی

تیپ۱) اصلاح گر

▪ این افراد، سختگیر و مشکل پسندند. تعجب نکنید اگرچندین بار برای خرید بروند و دست خالی بازگردند
▪ دایم ایراد می گیرند
▪ انتقاد میکنند
▪ بسیار تمیز و منظم هستند
▪ مودبند
▪ کمی وسواسی اند
▪ بهترین ها را می‌خواهند
▪ کیفیت برایشان اهمیت خاصی دارد.
▪ افرادی وظیفه شناس و با اخلاق، همراه باحسی قوی از بایدها و نبایدها هستند.
▪ به شدت خواهان بهبود اوضاع فلاکت بارند، به خصوص فلاکت اخلاقی
▪ آنها حتی به قیمت قربانی شدنشان خواهان ارزش های والا هستند.
تاریخ پر از تیپ هایی است که زندگی راحت خود را رها کرده و به دنبال چیزی خارق‌العاده رفتند، چون احساس می کردند چیز برتری آنها را فرامی خواند. مثلا گاندی همسر، خانواده و شغل وکالتش را رها کرد تا طرفدار دوره گرد استقلال هندوستان و تغییرات اجتماعی مسالمت آمیز شود.

تیپ۲) مددکار

افراد متعلق به این گروه شدیدا مهربانند و عاشق کمک کردن به دیگران. اغلب برای کمک منتظر درخواست دیگران نیستند و به محض اینکه احساس کنند جایی حضورشان نیاز است درنگ نمیکنند. افرادی همدل، صادق و مهربان هستند، بسیار دوستانه برخورد میکنند، سخاوتمند و فداکارند، آنان اعتقاد دارند که همیشه باید دیگران را بر خود مقدم بدارند.

تیپ۳) موفقیت طلب

▪ برای پیشرفت سخت کار میکنند
▪ جویای نام و مقام
▪ پرکار
▪ رقابت جو
▪ برای پیشرفت کردن، دست به هر اقدامی که لازم باشد، میزنند.
▪ پرانرژی
▪ فعال
▪ کاردان
▪ هدف گرا
▪ با اعتماد به نفس هستند.
▪ دوست دارند مفید واقع شوند.
▪ یک لحظه هم بیکار نمی مانند.
▪ برای آنها مهم است که موفق باشند.
▪ موفقیت های دیگران را با خود می سنجند و ارزش گذاری میکنند.

تیپ۴) رمانتیک

▪ بسیار احساساتی و زودرنجند.
▪ معمولا غمگینند.
▪ حالات روحی متغیر دارند و هرروز ممکن است حالت روحی متفاوت با روز قبل داشته باشند.
▪ احساس افسردگی در این گروه متداول است و ممکن است منجر به این شود که روزها در رختخواب به سر ببرند و مدام به اشتباهات غیرقابل جبران گذشته فکرکنند و به ندرت در زمان حال زندگی میکنند.
▪ اشتغال ذهنی آنها با امور از دست رفته است.
▪ آنچه در دسترس است، بی‌ارزش است و آنچه به دست‌آوردنش سخت است را می‌خواهند.
▪ خواستار توجهند و عدم توجه آنها را غمگین می‌کند.

تیپ۵) کنجکاو و فکور

▪ این افراد بسیار درونگرا هستند (از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند).
▪ قادر به ابراز احساسات خود نیستند.
▪ به این افراد معمولا کنجکاو و محقق می گویند، چون آنان بیشتر از دیگر تیپ های شخصیتی به دنبال فهمیدن چرایی و چگونگی اشیا و پدیده ها (در کهکشان‌ها، دنیای میکروسکوپی، حیوانات، گیاهان و… و حتی دنیای درونی شخصیت خودشان) هستند.آنان می خواهند بدانند که دنیا چگونه کار میکند و همیشه در حال جست وجو، پرسش و تعمق در چیزهای گوناگونند.

تیپ۶) شکاک

▪ به همه چیز سوء ظن دارند.
▪ افرادی محتاط هستند و می خواهند بدانند که در ذهن دیگران راجع به آنها چه می گذرد.
▪ افرادی وظیفه شناسند.
▪ معمولا اضطراب دارند.
▪ دوست دارند وظیفه آنها در جایی که هستند، مشخص و تعریف شده باشد.

تیپ۷) خوش بین و خوش‌گذران

▪ اینان اعتقاد دارند که باید خوش بین بود و برای داشتن یک زندگی خوب از همه امکانات استفاده کرد.
▪ به دنبال گزینه های لذت بخش هستند.
▪ خوش بین و ماجراجو هستند.
▪ از رنج و زحمت دوری میکنند.
▪ برون‌‌گراترین تیپ هستند.
▪ اجتماعی و رفیق باز هستند.

تیپ۸) حامی و قدرت طلب

▪ به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند.
▪ دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند.
▪ نمی خواهند تحت کنترل دیگران باشند یا قدرت در دست دیگری باشد.
▪ بسیار کنترل کننده هستند.
▪ آمرانه با دیگران رفتار میکنند.
▪ اگر دیگران خصوصا زیردستان آنها، از آنان اطاعت نکنند، سخت بر آشفته می شوند.
▪ در عین حال حمایت کننده هم هستند و از زیر دستان خود حمایت میکنند، ولی به این شرط که افراد، مطیع اوامرشان باشند.

تیپ۹) صلح طلب

▪ دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند.
▪ همواره می خواهند میانجی شوند تا بین دیگران آشتی بر قرار کنند.
▪ دنبال توازن بوده و پذیرا، مهربان و آسان گیر هستند.
▪ این افراد بیشتر از تیپ های دیگر برای رسیدن به صلح و آرامش برای خود و دیگران فداکاری میکنند.

چطور تیپ شخصیتی خود را بشناسید با توضیحات کامل روانشناسی