چطور حرفه ای انجیر خشک کنید در خانه

روش خشک کردن انجیر بدون فر با نور خورشید

چیزهایی که احتیاج دارید:
چاقو کوچک
قفسه سیمی
پارچه توری
دستورالعمل
مرحله اول
انجیرها را بشویید که هر گونه آلودگی و خاکی که روی آن نشسته شسته شود.
مرحله دوم
ساقه را ببرید و همه ی لکه ها را با یک چاقوی کوچک برش دهید.

مرحله سوم
انجیر را از بالا به پایین نصف کنید.
مرحله چهارم
یک قفسه سیمی را با یک پارچه توری که به اندازه کافی بزرگ باشد که تمام انجیرها را پوشش دهد و آن ها را معرض نور خورشید قرار دهید.
مرحله پنجم
انجیرها را به خط روی سیم ها بگذارید ؛ اما آن ها را لمس نکنید.

مرحله ششم
انجیرها را با یک پارچه ی توری بپوشانید که از گزند حشرات حفظ شوند.

مرحله هفتم
انجیرها را دو روز زیر نور خورشید قرار دهید، هر روز صبح آن ها را چک کنید. پس از پایان دو روز انجیرها بایدد نرم و قابل انعطاف باشند و در هنگام فشردن خشک باشند.

روش خشک کردن انجیرها داخل فر اجاق گاز

انجیر ها را در دمای ۱۱۰ تا ۱۱۵ درجه فارنهایت و در فر گرم کنید و در را کمی باز کنید تا مانع از ایجاد رطوبت شود. مراقب باشید درجه حرارت از ۱۳۵ درجه بیشتر نشود.هر یک ساعت یکبار آن ها را چک کنید.
اجازه دهید انجیرها ۱۰ تا ۱۲ ساعت در فر بمانند. آن ها باید سفت و بدون هیچگونه رطوبتی باشند.

خشک کردن انجیر در دستگاه خشک کن

با استفاده از دستگاه خشک کن میتوانید میوه ها را خشک کنید. دما را ۱۱۰ درجه قرار دهید و تا ۱۲ تا ۲۴ ساعت آن را بگذارید تا خشک شود.

چطور حرفه ای انجیر خشک کنید در خانه