چطور خشم خود را کنترل کنید تا دچار نارحتی اعصاب نشوید

مرحله اول مدیریت خشم
همواره مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام برای تغییر، تصمیم قاطع و به کار گرفتن اراده است. اگر در این مسیر مصمم هستید، می‌توانید امید داشته باشید به نتیجه برسید و باید بدانید همه چیز به شخص شما و خواستتان بستگی دارد.
مرحله دوم مدیریت خشم
توصیه می‌کنیم پیش از هر کاری در فرصتی مناسب که ذهن آرام و وقت آزادی دارید با تمرکز موقعیت‌ها و شرایطی را به خاطر بیاورید که در آن‌ها عصبانی و خشمگین شده‌اید. (اگر مواردی که در این تمرین به آن‌ها می‌پردازید را بنویسید کمک بزرگی به خودتان کرده‌اید.) روی کاغذ چند موقعیتی که در آن‌ها خشمگین شده‌اید را بنویسید. ابتدا آن شرایط را توصیف کنید و سپس عامل اصلی که خشم شما را برانگیخت؛ مثلاً نگاه تحقیرآمیز کسی یا نیشخندی که به شما زده شد یا جمله، ناسزا و توهین و…. هر چیزی را که موجب خشمتان شده است با دقت بیابید. پیدا کردن این عامل بسیار مهم است، با خودتان روراست باشید، قرار نیست این کاغذ و نوشته‌هایش را کسی غیر از خودتان ببیند و بخواند.
احتمال زیادی وجود دارد که زمان نوشتن عوامل عصبانیت، احساس کنید عامل مهمی نبوده و اتفاقاً موضوعی کوچک و ساده بوده و خودتان هم از نوشتن آن احساس خوبی ندارید؛ ولی این واقعیت شماست؛ پس صادقانه آن را بنویسید. آن موضوع هرقدر هم بی اهمیت و کوچک به نظر برسد موجب آزار و عصبانیت شما شده است؛ پس اتفاقاً بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید. خجالت نکشید و آن را بنویسید…
بعد از نوشتن علت یا علت‌های خشم‌تان، احساسات خود را در آن لحظه خوب واکاوی کنید و آن‌ها را نیز بنویسید. برای یافتن احساس دقیق خود در آن لحظات باید دوباره خودتان را در همان موقعیت و با همان فشار هیجانی تصور کنید تا دوباره احساساتتان زنده شود، به آن‌ها نگاه و دقت کنید و نامشان را یادداشت کنید. این کار بسیار کلیدی است. پس از احساسات، نوبت به رفتارها و کارهایی می‌رسد که انجام داده‌اید. وقتی خشمگین شدید، چه کار کردید؟ داد و فریاد به راه انداختید؟ به در و دیوار مشت زدید؟ وسیله ای را پرتاب کردید؟ دست به یقه شدید؟ اقدام خود را بنویسید..
حداقل برای سه تا پنج موقعیت که شما را خشمگین کرده است، این تمرین را صادقانه انجام دهید.
مرحله سوم مدیریت خشم
آرام باشید. از آن موقعیت‌ها و تصور شرایط آن‌ها خارج شوید و به زمان حال برگردید. نفس عمیقی بکشید. چند دقیقه چشم‌هایتان را ببندید و سعی کنید اعضای بدن‌تان را در شرایط آرام قرار دهید.
مرحله چهارم مدیریت خشم
ناچاریم دوباره به موضوع مان برگردیم. از شما می‌خواهم این بار در همین شرایط آرام فکری و روانی صادقانه برای خود بنویسید که اگر با همین آرامش در آن زمان حضور داشتید، در برابر آن موضوع و اتفاق که عصبانی‌تان کرده است، چه رفتاری نشان می‌دادید؟ تأکید می‌کنیم کسی جز خودتان این نوشته را نخواهد خواند و راه حلی جز صداقت و رویارو شدن با خودتان هم ندارید.
مرحله پنجم مدیریت خشم
در این مرحله سعی کنید تمام اشتراکات موقعیت‌های خشم خود را پیدا کنید و آن‌ها را بنویسید. ضروری است که اشتراکات را در هر سه سطح بنویسید؛ یعنی عوامل مشترکی که در تمام موقعیت‌ها وجود داشت، احساساتی که در آن موقعیت‌ها به صورت مشترک تجربه کردید و کارهایی که از شما در آن موقعیت‌ها سر زد.
▪ یک نکته کلیدی و مهم هم این است که کارهایی را که احساس می‌کنید به صورت غیر ارادی از شما سر می زند شناسایی و یادداشت کنید. کارهایی که بعد از عبور از موقعیت در اصطلاح می گویید: دست خودم نبود این کار را کردم یا اتفاقاتی که دوست ندارید ولی آن‌ها را تجربه می‌کنید؛ برای مثال احساس می‌کنید خیلی سرخ می‌شوید یا دست و پایتان شروع به لرزیدن می‌کند یا دندان‌هایتان را محکم فشار می‌دهید، دست‌هایتان را مشت می‌کنید و فشار می‌دهید و تازه وقتی انگشت‌هایتان را باز می‌کنید متوجه می‌شوید که در تمام مدت در حال فشردن انگشت‌های دستتان بوده‌اید و …

چطور خشم خود را کنترل کنید تا دچار نارحتی اعصاب نشوید