همه‌ی ما از اینکه توسط دیگران مسخره شده یا پذیرفته نشویم می‌ترسیم و همین موضوع باعث می‌شود در یک جمع نتوانیم نظر واقعی‌مان را بگوییم. این نگرانی‌ها کاملا طبیعی است. مخصوصا زمانی که یاد نگرفته باشیم از حق خودمان در برابر دیگران دفاع کنیم. البته این نکته را نباید فراموش کنیم که دفاع کردن از چیزی که می‌خواهیم با پرخاشگری تفاوت دارد. اینکه بتوانیم از حق خودمان دفاع کنیم بسیار سازنده است و به اعتمادبه‌نفس بستگی دارد. درصورتی­که پرخاشگری از خشم ناشی می‌شود و روابط را از بین می‌برد.
لحظه‌ای را تصور کنید که در زندگی شخصی دقیقا احساس کرده‌اید در جای درستی قرار دارید. شاید این احساس هنگام پختن شام یا تعمیر کردن خودرو رخ داده باشد اما مطمئنا آن لحظه یکی از بهترین لحظه‌های زندگی بوده است. اینکه بدانید یک کار چه مدت زمان می‌برد یا چه مقدار هزینه خواهد داشت احساس اعتمادبه‌نفس و اطمینان را چندین برابر افزایش خواهد داد. شاید زمانی که در حال انجام این کارها بوده‌اید با پیشنهادات دیگران در مورد عوض کردن نحوه‌ی کار برخورد کرده باشید اما به قدری اعتمادبه نفس داشته‌اید که می‌دانستید روش خودتان از راه‌های پیشنهادی آن­ها بهتر است.
حال چنین شرایطی را برای محیط کار تصور کنید. اگر در مورد کاری اطمینان دارید، جسارت داشتن و بی‌محابا صحبت کردن نه تنها توهین کننده نیست بلکه باعث می‌شود کارها به بهترین نحو ممکن انجام شوند. روش‌های زیر به شما کمک می‌کنند که در محیط کار نیز بتوانید آزادانه نظر خود را بیان کرده و از حق خودتان دفاع کنید.
دانستن خواسته‌های دیگران نیز به اندازه‌ی شناخت محدودیت‌ها اهمیت دارد
سعی کنید موضوع را به طور واضح برای دیگران بیان کنید. به‌عنوان مثال بگویید: اجازه دهید منظورم را واضح بیان کنم. گفتن این عبارت به طرف مقابل نشان می‌دهد که می‌خواهید کار به طور تمام و کمال انجام شود. از طرفی گفتن عبارت: مطمئن نیستم که این روش جواب دهد اما مطمئنم که می‌توانم به روش خودم آن را انجام دهم. نیز به سایر اعضای تیم و مشتری‌ها ثابت می‌کند که می‌توانند به شما اعتماد کنند.
موفقیت و رضایت با بیان کردن نیازها و انتظارات ممکن می‌شود
صحبت کردن در مورد اینکه از انجام یک کار احساس راحتی نمی‌کنید و با زمان یا نحوه‌ی انجام آن مشکل دارید به دیگران نشان می‌دهد که مشتاق صحبت کردن در مورد آن موضوع هستید و نمی‌خواهید خودتان را برای منافع و عملکرد شرکت قربانی کنید.
اگر قاطع باشید، دیگران نیز بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد
به شخصی که مرزبندی مشخصی نداشته باشد نمی‌توان اطمینان کرد. استفاده از کلمه‌ی می‌خواهم مرزبندی نیازها را نشان می­دهد و میزان اطمینان و اعتماد همکاران به شخص را افزایش می­دهد. اگر هنوز یاد نگرفته‌­اید که قاطع باشید و از حق خودتان دفاع کنید باید این حقیقت را بپذیرید که قاطعیت یکی از دلایل اصلی موفقیت است. مشخص بودن اهداف و قاطعیت داشتن در مورد آن­ها نشان دهنده‌ی این است که نمی‌خواهید قربانی خواسته‌های دیگران شوید.
کارمندان یک شرکت دوست دارند با شخصی قابل اعتماد و صادق همکاری داشته باشند. بنابراین در صحبت‌های خود قاطعیت داشته باشید. بدانید در حال حاضر دقیقا در چه مرحله‌ای قرار دارید و قصد دارید در آینده به چه اهدافی دست پیدا کنید. دانستن این واقعیت، قاطعیت کلام را افزایش می‌دهد.

چطور خوب و قاطع حرف بزنید در هر جمعی