چطور خودم را باور داشته باشم و قوی شوم

بسیار مهم است که وقتی به آینه نگاه می کنید به شخصی که در آینه به شما خیره شده است ارزش بدهید و شخصی را ببینید که ارزش موفقیت، احترام، شادی و عشق را دارد. هر دیدگاهی که به خودتان دارید در واقعیت همان ها به خودتان منعکس خواهد شد.

می خواهم به شما که روزهای سختی را می گذرانید و احساس خوبی نسبت به خودتان و توانایی های تان ندارید بگویم که انسان بسیار ارزشمندی هستید. زندگی شما می تواند تغییر کند و شما می توانید زندگی متفاوتی بسازید. مهم نیست از کجا آمده اید یا چه اشتباهی را مرتکب شده اید مهم این است که شما می توانید رشد کنید. می توانید همان شخصی باشید که می خواهید. فقط کافی است خودتان را باور داشته باشید.
برای این که به ارزش های درونی خودتان ایمان پیدا کنید از ۳ استراتژی که در ا دامه مطلب آمده است استفاده کنید. آن ها را تمرین کنید و هر زمانی که یک گام برای این کار برداشتید مثبت فکر کنید، تمرین کنید و واقعیت را به تصوری که از خودتان دارید نزدیک کنید.

▪ یک لیست تهیه کنید
بهترین خصوصیات شخصی خود را روی کاغذ بنویسید. بیش از حد افتاده و متواضع نباشید. روزها یا هفته ها به نوشتن این لیست بپردازید اما تا زمانی که تمام نکات مثبت خودتان را ننوشته اید متوقف نشوید. بیشتر فکر کنید و نکات مثبت بیشتری پیدا کنید. این لیست باید کامل باشد. این تمرین ممکن است به مرحله دوم نیز کشیده شود: اگر نوشتن این لیست زمان زیادی طول بکشد باید هر روز لیست را مرور کرده و تمام آن ویژگی ها را در ذهن تان حک کنید و ارزش های خودتان را به خودتان یادآوری کنید. فراموش نکنید که اگر به خودتان ارزش ندهید به دیگران هم نمی توانید ارزش بدهید. وقتی عمیقا با تمام این ویژگی های مثبت آشنا شدید یکی از آن ها به عنوان ویژگی شاخص خودتان در نظر بگیرید و آن را پایه موفقیت های بیشتر خود در نظر بگیرید.
▪ با خودتان مهربان صحبت کنید
هیچ چیزی به اندازه لحن صحبتی که روزانه با خودتان دارید نمی تواند روی عزت نفس شما تاثیر بگذارد. آیا مراقبت حرف زدن با خودتان هستید؟ صحبت هایی که با خودتان می کنید را در موبایل ضبط کنید و حرف های مثبت و منفی که به خودتان گفته اید را بشمارید. وقتی تشخیص دهید که چقدر به خودتان سخت گرفته اید سراغ لیستی که از ویژگی های خود نوشته اید بروید.
▪ روی دیگران تاثیر مثبت بگذارید
اگر واقعا دوست دارید احساس ارزشمند بودن بکنید باید نعمت هایی که از آن ها برخوردار هستید را با دیگران به اشتراک بگذارید. روزانه چقدر زمان برای ارزش دادن به آدم های اطراف تان صرف می کنید؟ آیا به مردم چیزی یاد می دهید؟ آیا به کسانی که به اندازه شما احساس خوشبختی نمی کنند کمک می کنید؟ با استفاده از نقاط قوت و توانایی های تان به دیگران خدمت کنید. با این کار تصویر بهتری از خودتان خواهید داشت و در نتیجه دیگران نیز تصویر خوبی از شما خواهند داشت.
هیچوقت خودتان را دست کم نگیرید. وقتی به آینه نگاه می کنید شخصی را ببینید که برایتان بسیار مهم است، شخصی که باورش دارید.

چطور خودم را باور داشته باشم و قوی شوم