چطور خود را در هر جمعی جذاب و دوست داشتنی نشان دهید

▪ بیشتر گوش کنید
فرقی نمی‌کند چقدر سرتان شلوغ باشد، اما همیشه باید به طور دقیق حواستان به حرف‌هایی که دیگران به شما می‌زنند باشد. اگر مدام وسط صحبت‌های آنها حواستان پرت شود نه تنها بی ادب به بنظر می‌آیید و ممکن است دوستان‌تان را از دست بدهید، بلکه ممکن است نکات و اطلاعات مهمی را هم متوجه نشوید.
▪ همیشه با دیگران همانطور رفتار کنید که دوست دارید با خودتان رفتار شود
یک قانون ساده برای دوست داشته شدن وجود دارد و آن هم این است که با دیگران همانطوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. شما مطمئنا دوست ندارید نادیده گرفته شوید، بهتان دروغ گفته شود یا عمدا بهتان آسیبی رسانده شود پس خودتان هم در رفتار با دیگران همین شیوه را دنبال کنید.
شما نمی‌توانید تعیین کنید که دیگران حتما باید چطور رفتار کنند، اما این طوری می‌توانید مطمئن باشید که شما کسی هستید که دارد کار درست را انجام می‌دهد و بدین ترتیب وجدان خودتان آسوده‌تر خواهد بود.
▪ لطفا و متشکرم را فراموش نکنید
اینکه وقتی کسی کاری برای شما انجام می‌دهد تشکر کنید شاید چیز کوچکی بنظر برسد اما واقعا در میزان دوست داشتنی بودن شما تاثیرگذار خواهد بود. در این دنیای شلوغ پلوغ، مردم بسیار قدردان همین کلمات تاثیرگذار کوچک خواهند بود.
▪ بی دریغ به دیگران یاری برسانید
فرقی نمی‌کند در را برای کسی نگه دارید یا در حمل کردن وسیله‌ای سنگین به کسی کمک کنید، همین کمک کردن‌های کوچک می‌تواند شما را در چشم دیگران دوست داشتنی جلوه بدهد. نکتهٔ مهم این است که بی دریغ و بدون انتظار به دیگران کمک کنید. اگر بتوانید این ویژگی را در خود داشته باشید خیلی انسان دوست داشتنی‌تر و بهتری بنظرخواهید رسید.
▪ همیشه به قول‌های خود وفادار باشید
وقتی سرتان خیلی شلوغ است فکر می‌کنید که اگر یکی دوتا قول کوچک را زیر پا بگذارید اشکالی ندارد، اما اینطور نیست. چراکه دیگران روی حرف‌ها و قول‌های شما، هرچند کوچک، حساب باز می‌کنند و اگر شکستن قول کار هر روز شما باشد، دیگر مردم به شما اعتماد نکرده ودر چشم آنها شخصی دوست داشتنی نخواهید بود.
▪ بیشتر لبخند بزنید
لبخند زدن هم باعث می‌شود خودتان حال‌تان بهتر شود و هم حال و هوای اطرافیان‌تان عوض شود. اگر چهرهٔ خندانی داشته باشید مردم تمایل بیشتری به نزدیک شدن به شما دارند، پس اگر بیشتر لبخند بزنید دوستان بیشتری هم پیدا خواهید کرد. اگر به معجزهٔ لبخند اعتقاد ندارید، دفعهٔ بعد که بیرون رفتید همینطوری به یک غریبه لبخند بزنید. به احتمال ۹۹٪ خواهید دید که لبخند شما را با لبخند پاسخ خواهد داد.
▪ تظاهر به عقل کل بودن نکنید
مردم کسانی که ادعا می‌کنند همه جیز را می‌دانند دوست ندارند؛ پس سعی کنید اینطور نباشید. هیچوقت از اینکه از کسی تقاضای کمک کنید یا اعتراف کنید که جواب سوالی را نمی‌دانید واهمه نداشته باشید. اگر صادق باشید و به دنبال خودنمایی نباشید مردم بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. اگر چنین رفتاری داشته باشید دیگران بیشتر دوست خواهند داشت که هم صحبت شما شوند.
▪ تیمی کار کنید
وقتی افراد با یکدیگر کار می‌کنند، هم بهتر کار می‌کنند و هم دستاوردهای بیشتری بدست می‌آورند. به دیگران نشان دهید که می‌توانید در جهت اهداف تیم یا گروه فعالیت کنید؛ اینطوری مردم به شما احترام بیشتری گذاشته و شما را بیشتر دوست خواهند داشت. ناگفته نماند که این قضیه هم در محیط کار و هم خارج از آن صدق می‌کند و کمک به همسایه هم به اندازهٔ کمک به یک همکار حائز اهمیت است.
▪ از دیگران تعریف کنید
همه دوست دارند مورد تعریف دیگران واقع شوند، اما واقعا آخرین باری که از کار یا مدل موی کسی تعریف کردید کی بود؟ یک تعریف صادقانه می‌تواند روز یک نفر را بسازد و نشان دهندهٔ این است که شما به دیگران توجه نشان داده و می‌خواهید آنها را تشویق کنید.
▪ علاقه و اهمیت نشان دهید
احتمالا یکی از چیزهایی که وقتی سرتان شلوغ است بخاطرش احساس گناه می‌کنید، این است که در موقع لزوم به مشکلات دیگران توجه لازم را نشان نداده‌اید. اگر گربهٔ همکارتان مرده، شاید برای شما هیچ اهمیتی نداشته باشد اما برای خود او مسئلهٔ مهمی است. اظهار تاسف شما در این شرایط چند لحظه بیشتر طول نخواهد کشید و این کار شما را انسان دوست داشتنی‌تری در نظر آنها جلوه خواهد داد.

چطور خود را در هر جمعی جذاب و دوست داشتنی نشان دهید