چطور دخل و خرجم را با هم یکی کنم

برای رسیدن به این هدف باید برای خرج کردن برنامه داشته باشید. برای بیشتر ما هفته پایانی ماه، روزهای سخت بی پولی است به خصوص اگر متاهل بوده و فرزند یا فرزندانی هم داشته باشیم. باید توجه داشت که میان خواستن و احتیاج داشتن تفاوت زیادی وجود دارد.
احتیاجات زندگی آن دسته از مواردی است که بدون آن، ادامه حیات تقریبا غیر ممکن و دشوار می شود مانند محلی برای زندگی، غذا، لباس و … اما موارد دیگری مانند داشتن یک خودرو، پوشیدن لباس های مد روز، داشتن بهترین وسیله صوتی یا رایانه و … از مواردی است که لزوما زندگی شما بدون آن مختل نمی شود و به این گونه موارد خواسته می گوییم. آرزوها و خواسته های انسان تمامی ندارد، اما باید توجه داشت که این آرزوها باید مطابق با اندازه جیب ما باشد؛ بنابراین همواره میان خواسته و نیاز خود تفاوت بگذارید و بیشتر به فکر نیاز باشید تا خواسته. طبق یک الگوی انگلیسی به نام Life’s Journey ، شما با ایجاد تغییرات کمی در این الگو می توانید یک مدل شخصی برای کنترل هزینه های ماهیانه خود در خانواده طراحی کنید.
طبق این الگو شما باید هرماه حقوق خود را به ۴ بخش تقسیم و در ۴ حساب مجازی مختلف نگهداری کنید. حساب ضروریات، حساب پس انداز، تفریح و بخشش؛ به طور مثال می توانید از این الگو به شیوه زیر استفاده کنید.
حساب ضروریات :
این حساب ۶۰ درصد از درآمد را تشکیل می دهد. تمام هزینه های ضروری زندگی اعم از اجاره خانه، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، شهریه دانشگاه و … در این بخش قرار می گیرد.
حساب پس انداز :
این حساب ۲۰ درصد از درآمد را تشکیل می دهد. این حساب ساده است!
تفریح :
این حساب ۱۵ درصد از درآمدتان را تشکیل می دهد.
بخشش :
به همین سادگی ۵ درصد از درآمدتان را ببخشید.
این الگو می تواند برای شما یک راهنما در برنامه ریزی ماهیانه تلقی شود که شما با توجه به سبک زندگی تان می توانید (گاهی مجبور هستید) درصد هر یک از این حساب ها را تغییر دهید. در ضمن اگر یک ماه به دلیل برخی هزینه های پیش بینی نشده مانند تعمیر لوازم منزل، هزینه درمان و … نتوانستید دقیقا طبق الگوی خودتان پیش بروید، سعی کنید از ماه بعد در چارچوب الگو، درآمد خود را هزینه کنید.

چطور دخل و خرجم را با هم یکی کنم