بدون کنترل کافی بر روی کل بدن خود و تمرکز در حرکت های زمان وزنه برداری، نمی توان از حداکثر انرژی پتانسیل خود به بهترین شکل استفاده کرد. جو استن کوسکی در این باره می گوید: به منظور استفاده از حداکثر انرژی تان به یک تکیه گاه قوی نیاز دارید و هر چه این تکیه گاه محکم تر باشد، نیروی بیشتری را می توانید تولید کنید.
▪ از پایین به بالا شروع کنید.
برای ساخت بدنی قوی یک راهی را پیدا کنید تا بتوانید بدنتان را ثابت و محکم نگه دارید. اگر از نیمکت استفاده می کنید به آن محکم بچسبید و از پاهایتان کمک بگیرید. این حالت بیشتر برای اسکوات و ددلیفت اتفاق می افتد. وزنه ای را انتخاب کنید که بتوانید تعادل بیشتری را برقرار کنید.
▪ از دستگیره ها استفاده کنید.
جو استن کوسکی می گوید: میله ها را به سمت بیرون فشار دهید. باید به گونه ای این کار را انجام دهید که گویی یک وسیله ی سنگین را جا به جا می کنید. هیچ فرقی نمی کند چه دمبل باشد و چه کتل بل، فقط این کار را محکم انجام دهید و بهتر است با دستگیره ها انجام شود. می توانید از گچ و یا اسپری های مخصوص استفاده کنید تا کنترل کامل بر روی این کار را داشته باشید اما از دستکش و یا بند استفاده نکنید تا احساس راحتی بکنید. او همچنین بیان می کند که در زمان وزنه برداری نفس خود را در سینه حبس کنید.
بر کارتان تمرکز کافی داشته باشید.
یک برنامه ی وزنه برداری تهیه کنید.
برنامه ی منظم هفتگی داشته باشید.
یک سری از حرکات مخصوص وزنه برداری را انتخاب کنید.
می توانید در هر بار وزنه برداری یک سری تغییرات را ایجاد کنید.
مسیری برای پیشرفت تدریجی خود طراحی کنید.
یک هدف تایین کنید و به آن برسید.
هدف اصلی در وزنه برداری داشتن یک مسیر و هدف مشخص است. استن کوسکی می گوید: تلاش های نامنظم، نتایج نامنظمی را نیز به دنبال خواهد داشت. مسیری را انتخاب کنید که برای شما نتیجه بخش باشد.
▪ بدانید که این نیز یک علم محسوب می شود.
تمرینات خود را مانند یک علم بررسی کنید. تنها از بُعد احساسی به آن ها نگاه نکنید. برنامه های ثابت و در کنار آن برنامه های متغیری را ایجاد کنید که بتواند بدن شما را آن چنان که دوست دارید بسازد. تمام متغیرهایی که در نظر می گیرید بر اساس نوع هدفی است که در ذهن خود می پرورانید.

چطور در ورزش بدنسازی اندام خود را قوی کنید