چطور طرز فکر و نحوه رفتار جنس مخالف خود را بهتر بشناسیم

۱- زنان تشریفات را دوست دارند.
۲- مردان کمتر تشریفاتی هستند.
۳- زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند.
۴- مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.
۵- زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند.
۶- مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.
۷- ترس زنان بیشتر است تا خشم شان.
۸- مردان بیشتر از اینکه بترسند، خشمگین می شوند.
۹- زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی.
۱۰- مردان در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.
۱۱- زنان سعی دارند فرزندانشان، همواره راضی و راحت باشند.
۱۲-مردان، فرزندانشان را برای استقلال، مقابله با خطر و سختی ها آماده می سازند.
۱۳- مادر، همه فرزندان خود را به طور تقریبی یکسان دوست دارد؛ مهر و محبت او مشروط به اطاعت و بروز استعداد نیست.
۱۴-پدران، فرزندانی را که از آنان حرف شنوی داشته و در امر تحصیل، اجتماعی و حرفه اش موفق تر باشند، بیشتر دوست دارند.
۱۵- زنان در انتخاب همسر، مسایل بسیاری از جمله: وضع مالی، آینده، موقعیت اجتماعی، شغلی و … را در نظر می گیرند.
۱۶- مردان سریع تر و راحت تر از زنان، درصدد ازدواج با همسر مورد علاقه شان برمی آیند.
۱۷- در چهره زنان، هنگام گفت و گو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است.
۱۸- مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شود.
۱۹- زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند، واکنش های هیجانی تر و احساسی تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند.
۲۰- مردان در برخورد با افکار غم انگیز و رویدادهای ناراحت کننده، احساس های خود را بروز نداده یا کمتر بروز می دهند.
۲۱- زنان در هنگام گفت و گو، جروبحث و بگو مگوهای مختلف، مسایل منطقی را با عواطف و احساسات خود در هم می آمیزند و از رفتارهای کلامی و غیرکلامی خود، بیشتر و قوی تر استفاده میکنند.
۲۲- مردان در هنگام گفت و شنود، جروبحث و بگو مگوها، بدون اینکه عواطف و احساسات خود را بروز دهند، میتوانند خویشتن دار باشند، منطقی سخن بگویند و مستقل از احساسات خود عمل کنند.
۲۳- در صحنه زندگی اجتماعی، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و همدردی، همدلی و ملاطفت بیشتری از خود نشان می دهند.
۲۴- در صحنه زندگی اجتماعی، مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود، بیشتر تلاش میکنند. مردان بیشتر از زنان، پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتار خطرناک و غیراخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند.
۲۵- احساس موفقیت در زنان، زمانی حاصل می شود که مورد تایید و تصدیق قرار گیرند.
۲۶- مردان زمانی خود را موفق و باارزش می دانند که به هدف هایشان برسند و اعتماد به نفس آنان زمانی بالاست که در انجام کارها موفق عمل کرده و خود را ثابت کرده باشند.
۲۷- در جریان زندگی، زنان، بیشتر به گذشته توجه میکنند و گوشه چشمی نیز به آینده دارند.
۲۸- مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی میتوانند گذشته را فراموش کنند.
۲۹- مسایل مالی و ثروت از نظر زنان، ایستا و غیردینامیک هستند. زنان با محافظه کاری در حفظ و نگهداری آن می کوشند و به طور کلی، بیشتر به نگه داری چیزهای موجود، دلبستگی دارند و نسبت به مردان کمتر ریسک میکنند.
۳۰- مسایل مالی و ثروت از نظر مردان، دینامیک و غیرایستا هستند. مردان همواره در جهت افزایش و کسب پیروزی بیشتر، تلاش میکنند و به طور کلی، مردان فزونی طلب بوده و در جست و جوی پیروزی بیشترند و برای تحقق آرزوها و اهداف خود بیشتر ریسک پذیر هستند.
۳۱- زنان به گفت و گو علاقه مندند و با بیان مسایل، از فشار ناراحتی خود می کاهند.
۳۲- مردان سکوت را دوست دارند و به تنهایی به حل مسایل خود می پردازند.
۳۳- زنان شنونده خوبی هستند.
۳۴- مردان شنونده خوبی نیستند.
۳۵- زنان کارهایشان را با یک روند آرام، تدریجی، حرکت های ملایم، ظریف و … به انجام می رسانند.
۳۶- مردان، کارهایشان را با نوسانات زیاد ولی آگاهانه و با حرکت های فراوان، مطمئن و محکم انجام می دهند.
۳۷- بدون درخواست کمک، اگر به خانمی پیشنهاد کمک شود، او آن را علامت مهر و محبت دانسته و در اغلب موارد پذیرای آن می شود.
۳۸- در نظر یک مرد، پیشنهاد کمک به او، به منزله این است که قدرت انجام کاری که به عهده گرفته است، ندارد و او از این پیشنهاد، آزرده شده و آن را نوعی توهین به خود تلقی می نماید.حتی ممکن است به آن اعتراض کرده و خشم خود را نشان دهد، چرا که مرد تصور میکند که خود می تواند از عهده کارهایش برآید.
۳۹- برای بیشتر زنان، گفت و شنود و هم دلی وسیله ارتباط عاطفی و احساسی است و زن با زبانش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند.
۴۰- برای بیشتر آقایان، گفت و گو وسیله ارتباط و تبادل اطلاعات به حساب می آید. مرد با بدنش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند.

چطور طرز فکر و نحوه رفتار جنس مخالف خود را بهتر بشناسیم