چطور لباس بپوشید تا قد بلند دیده شوید مخصوص خانم ها

▪ لباس های تک رنگ
لباس های تک رنگ بدین معنی است که سراسر لباس شما تنها از یک رنگ استفاده شده باشد. چراکه از بالا به پایین یک خط عمودی ایجاد می شود بدون آنکه رنگی دیگر آن را قطع کند. با این کار چندسانتی متر بلندتر به نظر می رسید. این روش هم برای خانم ها و هم آقایان کاربردی است.
▪ شلوار و دامن با کمربلند
خانم ها برای بلندقد تر نشان دادن اندام خود باید شلوار جین، دامن و… را در مدلی انتخاب کنند کهقسمت کمر لباس بلند باشد تا بدین ترتیب پاها بلندتر دیده شده و سپس بلوز یا تاپ خود را باید داخلآن قرار دهند. مردان نیز باید از پوشیدن شلوارهای کمرکوتاه و بگی اجتناب کنند.
▪ لباس یقه هفت
آقایان و خانم ها باید از پیراهن و بلوزهایی که دارای یقه هفت است استفاده کنند چرا که با این مدل گردنبلندتر به نظر می رسد، در مقابل آن یقه گرد و یقه قایقی چند سانتی متر قد را کوتاه تر میکنند.
▪ پیراهن و دامن های ماکسی
پیراهن های ماکسی که به انگشتان پا برخورد کند و یا لباس هایی با طول بلند، قد را بلندتر نشان می دهند. کفش های لرژدار و پاشنه بلند را نیز می توان با اینگونه لباس ها پوشید.
▪ لباس باخطوط عمودی
لباس هایی که دارای طرح هایی با خطوط عمودی است نه تنها قد را بلندتر نشان می دهند بلکه حتی لاغرتر نیز به نظر خواهید رسید. خطوط عمودی بزرگترین دشمن افراد کوتاه قد است. هم آقایان و هم خانم ها میتوانند از این تکنیک تبعیت کنند.
▪ بلند نشان دادن قد با استایل همرنگ
همچنین می توان لباسی را به تن کرد که با جزئیات دیگر استایل همرنگ باشد. برای مثل کفش پاشنه داراگر در رنگ شلوار و یا شلوار جین یکسان باشد از دید بصری یک خط عمودی شکل می دهد. رنگ برنزه،قهوه ای و کرم همرنگ پوست نیز می تواند پاها را بلندتر نشان دهد.
کفش و شلوار همرنگ باشند و یا کفش همرنگ پوست انتخاب شود
▪ کیف
کیف هایی در سایزهای متوسط تا کوچک نیز میتوانند در بلندتر نشان دادن قد تاثیرگزار باشند.
استفاده از کیف های کوچک برای قدبلندتر به نظر رسیدن
▪ پیراهن کوتاه قد برای آقایان
آقایان کوتاه قد، باید پیراهن های کوتاه تری بپوشند. پیراهن های بلند قد پاها را به حداقل می رساند. ایننکته در مورد قد آستین پیراهن های آستین کوتاه نیز صدق میکند چرا که هرچه پیراهن آستین بلندتریداشته باشد، عضلات بازو را کوتاه تر نشان می دهد.
▪ مدل مو
موهای متوسط تا کوتاه نیز می تواند قد را بلندتر نشان دهد. اگر کسی موهای بلندی دارد می تواند آنرا به شکل مدل های گره ای جمع کند و یا از بالای سر به شکل دم اسبی ببندد تا قد بلندتر به نظر برسد.مردان کوتاه قد نیز باید موهای کوتاهی داشته باشند.
▪ لباس در سایز مناسب تان که دارای طرح های کوچک نیز باشد، می تواند به قد بیافزاید.
▪ دامن و پیراهن های چاک دار که از یک پارچه سبک وزن انتخاب شده باشند نیز می تواند از نظر بصری قد را بلندتر نشان دهند.

چطور لباس بپوشید تا قد بلند دیده شوید مخصوص خانم ها