تیپ بدنی ساعت شنی

همه خانم ها آرزو دارند که اندام ساعت شنی داشته باشند. کسانی که دارای تیپ بدنی ساعت شنی هستند سینه های برجسته، کمر باریک و باسن برجسته ای دارند. آن ها باید لباس هایی بپوشند که زیبایی کمر و اندام شان را بیشتر جلوه دهد.
▪ لباس های مناسب برای تیپ ساعت شنی
لباس های چپ و راستی که باریکی کمر و پستی بلندی های اندام را زیباتر نشان می دهد.
لباس های یقه هفت که تکمیل کننده زیبایی اندام شماست.
دامن هایی با دور کمر بالا برای زیباتر نشان دادن کمر باریک.
▪ لباس های نامناسب برای تیپ ساعت شنی
لباس های گشادی که پستی بلندی های اندام را مخفی می کند و شما را چاق نشان می دهد.
پیراهن های زیر سینه که برای تیپ ساعت شنی هیچ جذابیتی ندارد.

تیپ بدنی سیب

تیپ بدنی سیب بالاتنه پرتری نسبت به پایین تنه دارند. این تیپ ها باید هنگام انتخاب لباس دقت بیشتری بکنند زیرا با کوچک ترین اشتباه ممکن است ظاهر بسیار نامطلوبی برای خود بسازند.
▪ لباس های مناسب برای تیپ سیب
پیراهن کوتاه برای بیشتر جلوه دادن پاها پرت کردن حواس دیگران از قسمت های مشکل دار اندام.
پیراهن با دامن فون برای ایجاد تعادل بین بالاتنه و پایین تنه.
▪ لباس های نامناسب برای تیپ سیب
پیراهن تنگ زیاد مناسب اندام سیب با بالاتنه درشت نیست.
پیراهن یقه اسکی زیرا قسمت بالاتنه و شانه ها را درشت تر نشان می دهد.

تیپ بدنی مستطیل

تیپ های بدنی مستطیل هیچ پستی بلندی ندارند و در لباس زیاد جذاب نشان داده نمی شوند.
▪ لباس های مناسب برای تیپ بدنی مستطیل
پیراهن با دامن پفی یا چین دار که اندام را از حالت یکدست بودن بیرون می آورد.
پیراهن شانه باز و بدون آستین برای بشتر جلوه داده بازوها و گردن باریک.
و پیراهن های عروسکی که اندام را زیباتر نشان می دهد.
▪ لباس های نامناسب برای تیپ بدنی مستطیل
پیراهن تنگ و جذب به هیچ وجه برای این تیپ بدنی توصیه نمی شود.
پارچه های نازک و جذب نیز اندام را لاغرتر نشان می دهد.

تیپ بدنی گلابی

تیپ های بدنی گلابی پایین تنه سنگین تر و پرتری نسبت به بالا تنه دارند. این اندام زیاد ایده آل نیست اما خیلی راحت می توان برای آن لباس انتخاب کرد. هدف ایجاد تعادل در اندام است.
▪ لباس های مناسب برای تیپ بدنی گلابی
پیراهن دکلته برای تیپ بدنی گلابی مناسب است زیرا هدف ایجاد تعادل بین بالاتنه و پایین تنه است.
پیراهن اپل دار یا دارای سرشانه پفی و چین دار برای این تیپ مناسب هستند زیرا بین بالاتنه و پایین تنه تعادل ایجاد می کنند.
▪ لباس های نامناسب برای تیپ بدنی گلابی
لباس های طرح دار نپوشید چون قسمت کمر و باسن را درشت تر نشان می دهد. س
دامن مدادی دشمن تیپ بدنی گلابی است زیرا توجه دیگران به سمت قسمت های مشکل دار بدن جلب می کند.

چطور متناسب با فرم اندام خود لباس بپوشید