▪ کمی بیشتر متفکر انتقادی شوید
عجله نکنید تا تصمیمات بزرگ بگیرید. اشتباه نادرست تصمیمات بزرگ ممکن است منجر به عواقبی شود که ممکن است بعداً پشیمان شوید. این همچنین عملی است که برخی افراد برای فریب دادن مردم ساده لوح برای تصمیمات بدون فکر و درنظر گرفتن عواقب آن استفاده می کنند. یک تصمیم خود به خودی اغلب یک تصمیم ضعیف است.
▪ بیشتر شکاک باشید
در حالی که نمی خواهید یک فرد کاملاً شکاک باشید، اما اگر شما بیش از حد ساده هستید، پس باید روی خود در زمانی که به یک وضعیت و یا تصمیم گیری نزدیک می شوید، کار کنید.
▪ نیازی به نتیجه گیری سریع نیست
اگر می خواهید ساده لوح نباشید، پس نباید قبل از کشف همه حقایق به سمت نتیجه گیری بپرید.فقط به این دلیل که معلم شما یک روز از مدرسه را از دست داد، فکر نکنید که او فقط را اخراج کرده اند چون که بهترین دوست شما می گوید.
▪ افراد را وادار کنید که اعتماد شما را جلب کنند
شما مجبور نیستید به طور کامل بدبین باشید که می خواهید کم تر ساده لوح به نظر برسید؛ با این حال، اگر واقعاً می خواهید بر روی ساده لوح بودنتان کار کنید، نمی توانید به هر فردی که طرف شما است اعتماد کنید. ابتدا افراد را بشناسید و بعد با آن ها رابطه برقرار کنید، چه در ارتباط نزدیک تر با هم کارانتان و یا قرار گذاشتن یک فرد جدید باشید.وادار کردن مردم برای جلب اعتمادتان به جای این که به آن ها اعتماد کنید، نشانه تفکر انتقادی قوی است.
▪ از هر چیزی که بیش از حد خوب به نظر می رسد اجتناب کنید
واقعیت این است که اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد، پس احتمالاً این طور است.
از خودتان بپرسید، این فرصت چگونه به نفع فرد دیگران خواهد بود؟
اگر کسی به شما گواهی هدیه می دهد، محرکش چه خواهد بود؟
آیا این فرد واقعاً این کار را از خوبی برای شما انجام می دهد؟
بدانید که در میان ساده لوح بودن نوعی تکاملی وجود دارد.
اگر چه کار کردن روی ساده لوحی تان قابل تحسین است، اما باید بدانید که ساده لوح بودن بد نیست.
▪ بیشتر بخوانید و مطالعه کنید ؛
افرادی که به دنبال اطلاعات هستند، همیشه در حال مطالعه و یادگیری بیشتر هستند. آن ها فقط اخبار را از یک منبع دریافت نمی کنند یا فقط کتابی را با یک نویسنده نمی خوانند.
▪ اعتبار منبع خبر یا حرفی که می شنوید را در نظر بگیرید
کسب اطلاعات بیشتر در مورد یک وضعیت خاص می تواند به شما کمک کند که کمتر ساده لوح شوید. یک راه برای انجام این کار، در نظر گرفتن اعتبار منبعی است که شما از آن اطلاعات کسب می کنید. چه می خواهید تیتر اخبار را بخوانید یا با صحبت درباره شایعه انجام دهید، از خودتان بپرسید که آیا این منبع شما را مورد بررسی قرار داده و یا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، یا اینکه آیا این فرد شما را گمراه کرده است یا خیر.
▪ به دنبال مدرک باشید
قبل از اینکه چیزی را باور کنید و یا تصمیم بگیرید، مطمئن شوید که به دنبال مدرک هستید.قبول کنید که شما همه چیز را نمی دانید. یک راه دیگر برای کم تر ساده لوح بودن این است که با این حقیقت که شما، همراه با هر فرد دیگری در این سیاره هستید، چیزهای بیشتری برای یاد گرفتن داشته باشید.
▪ اجتناب از فریب یا حیله
ّبگویید نه — اشکالی ندارد که همیشه “خوب” نباشید. افراد زودباور خیلی مودب و مهربان هستند و نمی توانند بگویند نه. به مردم یاد داده می شود که به احساسات دیگران آسیب نزنند و “نه” به نوعی بی ادبی است.
▪ نسبت به هر کسی که شما را فریب داد، شک کنید
چه خواهر و برادر بزرگتر شما باشند و چه دوستی که آزارتان می داد، یا همسایه بدی که قبلا شما را گول زده اند، شما در برخورد با این افراد باید احتیاط ها را در تظر بگیرید و اطلاعاتی کسب کنید.
▪ به شایعات گوش ندهید
اگر می خواهید ساده لوح نباشید، پس باید هر شایعات را خاتمه دهید، چه آن ها در مورد کیم کارداشیان یا محبوب ترین کودک در مدرسه شما باشند. اگر شما آن ها را از یک منبع واقعی دریافت نکردید، احتمال آن وجود دارد که شایعه توسط افراد حسود، کسل و یا بد ایجاد شده باشد، و معمولاً هیچ حقیقتی در آن ها وجود ندارد.
▪ یاد بگیرید که حس یک فرد را بخوانید
دقت کردن که بیان یک فرد و زبان بدنی او می تواند به شما کمک کند که ببینید آیا آن ها فقط سعی می کنند شما را گول بزنند یا خیر.اگر کسی آرام پوزخند می زند، به عقب نگاه می کند، یا حتی چیز کمی مشتاقانه را به شما می گوید، ممکن است شما را فریب دهد.
اگر فرد جدی به نظر برسد، اما وقتی آن ها نگاه می کنند، فکر می کنید آن ها سعی می کنند از خنده شان خودداری کنند، پس احتمالاً فریب خورده اید. اگر فرد چیزی را به شما می گوید، اما آن ها نمی توانند به چشم های شما نگاه کنند، پس ممکن است حقیقت را درک نکنید.

چطور میتوانم اینقدر ساده و زودباور نباشم