چطور می توانید از آن چه در فکر دیگران است باخبر شوید

انسانها عموما موجودات کنجکاوی هستند و دانستن افکار یا رازهای پنهان، آنها را به وجد می آورد. موضوع وقتی جالبتر می شود که آنها بتوانند ذهن دوست یا همسرشان را بخوانند. شاید با خواندن تیتر مطلب، پیش خودتان فکر کردید که: امروز میرم خونه و فکر داداشم رو می خونم تا ببینم چرا این چند روز اخلاقش عوض شده ولی عجله نکنید، این کار به آن سادگی هم که تصور میکنید نیست.
خواندن ذهن اطرافیان می تواند یک روش جالب برای دانستن افکار و نیات آنها باشد . تصور اینکه بتوانیم با یک حرکت چشم و یا دست بفهمیم طرف مقابل چه قصد و یا فکری دارد می تواند خود یک نکته مثبت در برقراری روابط و بسیاری از این مسائل باشد.
محققان بر این باورند که افکاری همچون امثال بالا، واکنش فیزیکی چشم را به دنبال دارند، که شما با تشخیص آنها می توانید تقریبا حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر میکند.
یکی از روشهای موثر ذهن خوانی، درک زبان بدن است. در واقع افراد در حین حرف زدن، به صورت ناخودآگاه قسمتی از بدنشان را تکان می دهند و این حرکات نشان دهنده تفکرات و احساسات درونی فرد نسبت به موضوع جاری دانست.
برای مثال وقتی از افراد راجع به شماره تلفن شان در ۱۰ سال پیش سوال کنید، آنها سعی میکنند از حافظه شان برای به خاطر آوردن آن کمک بگیرند و وقتی از آنها راجع به آرزویشان می پرسید آنها سعی میکنند تا تصویری را در ذهنشان بسازند.
محققان بر این باورند که افکاری همچون امثال بالا، واکنش فیزیکی چشم را به دنبال دارند، که شما با تشخیص آنها می توانید تقریبا حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر میکند.

قبل از خواندن این ۷ واکنش، لازم است باید ۲ نکته را بدانید :

▪ این واکنش ها بر اساس افراد راست – دست نوشته شده اند و در صورتی که فرد مورد نظر چپ دست است، باید آنها را برعکس در نظر بگیرید.
▪ منظور از راست یا چپ، دید شما نسبت به فرد انجام دهنده واکنش می باشد.

حرکات و واکنش های چشمی

▪ بالا – سمت راست:نشانگر جستجو و بازسازی رویدادی تصویری که در گذشته رخ داده است.
▪ بالا – سمت چپ:در حال ساختن تصویر و یا رویداد جدید.
▪ مستقیم – سمت راست:بخاطر آورن صوتی که در گذشته شنیده شده است.
▪ مستقیم – سمت چپ:در حال ساختن کلمه و یا صوتی که در گذشته رخ نداده است.
▪ پایین – سمت راست :صحبت کردن شخص با ضمیر داخلی اش
▪ پایین – سمت چپ:به خاطر آوردن و یا تصور یکی از حواس، لامسه، بویایی و یا چشایی
▪ چند حرکت و یا بدون حرکت:ممکن است شما سوالی را از فرد مورد نظر بپرسید و فرد هیچکدام از حرکات فوق را انجام ندهد و به یک نقطه خیره شود. این بدین معنی است که فرد دارد سوال و جواب را به صورت تصویری بررسی و شبیه سازی میکند.
البته باید بدانید که این حرکات برای تمام افراد یک معنا و مفهوم را نمی رساند.

چطور می توانید از آن چه در فکر دیگران است باخبر شوید