چطور وقتی سرکار نهار میخورید آرامش ذهنی داشته باشید

اگر در هنگام ناهار خودتان را مجبور به معاشرت با دیگران کنید، ممکن است خودتان را از زمانی برای آرامش برای خودتان محروم کنید.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند هنگامی که موضوع کاستن از استرس و خستگی در هنگام کار مطرح است، مهم است که احساس کنید بر چگونگی گذراندن زمان ناهار و کسی که می‌‌خواهید با او باشید، کنترل دارید.
بنابراین اگر برای مثال آنچه می‌خواهید انجام دهید، شریک کردن همکاران در خوردن پیتزا است، شما تفریح مورد نیازتان را به دست آورده‌اید. اما اگر از خوردن غذا با همکاران یا رئیستان معذب باشید، مانند این است که همچنان دارید کار میکنید.
در واقع، ممکن است اگر میل داشته باشید که تنها در اتاقک خودتان غذا بخورید، این کار برایتان کمتر استرس‌زا باشد. پژوهشگران افرادی را یافته‌اند که زمان ناهارشان را به انجام کاری آرامش‌بخش که انتخاب کرده‌اند، می‌گذرانند تا کمترین خستگی را در پایان روز کاری داشته باشند.
حتی کار کردن در موقع ناهار ممکن است باعث کاهش استرس و خستگی افراد شود، اگر آنان احساس کنند خودشان این انتخاب را کرده‌اند. یک نکته مهم دیگر انتخاب غذاهای سالم در موقع ناهار است تا به سلامت جسمی هم کمک شود.
سخن نهایی این است که هر زمانی که ممکن است زمان ناهارتان را به انجام کاری بگذرانید که میل به انجامش را دارید.

چطور وقتی سرکار نهار میخورید آرامش ذهنی داشته باشید