چطور پوستی شفاف و شاداب و جوان داشته باشیم

استفاده از ماست به طور مداوم موجب می شود که رنگ چهره تا چند درجه روشن و شفاف شود.اگر پوست حساس دارید حتماً از ماست های شیرین استفاده کنید.
افرادی که به طور موقتی دچار جوش های زیرپوستی شده اند میتوانند با استفاده از ترکیب ماست و پودر جوانه گندم از شر این جوش ها خلاص شوند.
التهاب جوش های کیستیک که به طور ناگهانی در اثر مصرف برخی مواد غذایی ایجاد شده با ماسک ماست به طور مؤثری بهبود می یابد.

چطور پوستی شفاف و شاداب و جوان داشته باشیم