چطور کودکان را با مزه ها آشنا کنید

انسان‌ها ۵ نوع حس دارند: شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و لامسه.

فعالیت زیر را کامل کن تا در مورد این حواس پنج‌گانه بیشتر بدانی.
میوه‌ها را با قیچی جدا کن و هر کدام را در محل مناسب روی زبان بچسبان.
در این سرگرمی، کودکان با انواع حس‌ها آشنا می‌شوند. همچنین حس چشایی به طور ویژه به کودکان آموزش داده شده است و کودکان می‌توانند با طعم‌های مختلف آشنا شوند.کودک در این سرگرمی، تصویر غذاها را برش می‌زند و آنها را مطابق با محل درست‌شان روی زبان می‌چسباند.

چطور کودکان را با مزه ها آشنا کنید