چند ترفند خانه داری کوچک در آشپزخانه

کندن لایه رویی پیاز موجب کاهش ریزش اشک میشود.
برای جلوگیری از سفت شدن شکر قهوه ای کافی است داخل کیسه آن تکهای سیب یا تکه ای نان بگذارید.
اگر به طور اتفاقی خود را در آشپزخانه سوزاندید، مقداری خردل روی ناحیه سوخته شده بپاشید. بعد از گذشت مدت زمانی درد از بین میرود. خردل مانع تاول زدن نیز میشود.

چند ترفند خانه داری کوچک در آشپزخانه