چه مسایلی در زندگی مشترک را نباید به دیگران گفت

▪ عکس های شخصی
این گونه ای خود توضیحی است اما بعضی ها نمیدانند که عکس ها ی شخصی نباید در خارج از خانواده پخش شوند حتی اگر خیلی جذاب و خوش اندام در عکس ها افتادید باز هم نباید آنهارا به غریبه ها نشان دهید باید مرز خاصی بین شما و همسرتان با دیگران قائل شوید.
▪ مشکلات مالی
هیچ چیز اندازه ی مشکلات مالی ازدواج را تحت تاثیر قرار نمیدهد.اکثر مردم نمیخواهند اعتراف کنند که مشکل مالی دارند اگرچه شکایت کردن از مشکلات مالی و درد و دل با دوستان وسوسه انگیز است اما سعی کنید آن را بین خودتان نگه دارید ، شما و همسرتان میتوانید یک برنامه ی اقتصادی بدون دخالت و نظر دیگران برای خود تهیه کنید.هنگامی که به دوستانتان راجع به مشکلات مالی توضیح میدهید ممکن است مشکل به جای حل شدن بزرگتر شود.دکتر تری میگوید با همسرتان راجع به مشکلات مالی صحبت کنید این بهترین روش پیدا کردن راه حل است. “زمان بی طرف” بهتر از تشکیل “زمان دوست” برای صحبت راجع به مشکلات مالی و حل کردن آن است.
▪ جزعیات دعوای زن و شوهری
بحث و دعوا در رابطه طبیعی است قبول داریم که اکثر مواقع برای اختلافات خفیف نیازی به جنگ و دعوا نیست اما این زندگیست..
بهترین کار این است که بدانیم چگونه با آن کنار بیاییم و مشکلات را حل کنیم و وقتی دعوا تمام میشود نیازی نیست آن را کش بدهیم و دائما یاد آوری کنیم.این شامل صحبت کردن راجع به دعوا با دوستان و خانواده و یادآوری جزییاتش نیز میشود نه تنها باعث ناراحتی دوباره ی شما میشود بلکه ممکن است خانواده و دوستان شما با نصیحت اشتباه باعث اختلاف بیشتر بین شما و همسرتان شوند.
در واقع این یک راز است که باید حل شود اما فقط بین شما و همسرتان.همسرتان باید به شما اعتماد کند و رازهایش را به شما بگوید وقتی آن را با دوستانتان در اشتراک میگذارید بعید نیست که به گوش همسرتان برسد و باعث مشکلاتی شود که حتی پیش بینی نمیکردید.
▪ رابطه زناشویی
اگر در رابطه ی زناشویی خود مشکل دارید آن را به دوستانتان نگویید سعی کنید با آرامش آن را با همسرتان در میان بگذارید و یا به دکتر مراجعه کنید
▪ همسر شما واقعا چه فکری راجع به آنها میکند
شاید خانواده ی شما از همسر شما راضی نباشند نباید با توضیح دادن اینکه او واقعا چه فکری راجع به آنها میکند به این آتش دامن بزنید همچنین دوستانتان. در دنیا همسرتان با آدم های زیادی معاشرت خواهد کرد که شخصیت های گوناگونی دارند اگر دور از خودشان نظری راجع به شان داد دلیلی ندارد آن را مو به مو به فرد گزارش بدهید و همینطور اگر دوستان یا خانواده تان حرفی میزنند درست نیست که به او بگویید.اینکار فقط موجب اختلافات بی دلیل و غیر ضروری خواهد شد
راز همیشه هم چیز بدی نیست.آن هارا بین خودتان حفظ کنید و نگذارید استرس خارجی به آن وارد شود.و به این ترتیب رابطه بین شما و همسرتان عمیق تر میشود.دوستان و خانواده ی شما لازم نیست همه چیز را راجع به رابطه ی شما بدانند.بعضی چیز ها بهتر از ناگفته بمانند

چه مسایلی در زندگی مشترک را نباید به دیگران گفت