چه نوع عینک آفتابی برای هر مدل صورت مناسب است

▪ عینک آفتابی برای صورت های گرد
عینک مناسب برای صورت های گرد و مربعی باید فریم باریک داشته باشد، این موضوع باعث میشود فرم صورت تان زیباتر دیده شود و چشم هایتان درشت تر نشان داده شود.
▪ عینک آفتابی برای صورت های کشیده
اگر فرم صورت تان کشیده و مستطیلی شکل است باید عینکی انتخاب کنید که کشیدگی صورت تان را کمتر کند و یه جورایی صورت تان را گرد نشان دهد، پس فریم عینک شما باید پهن باشد.
▪ عینک آفتابی برای صورت های مثلثی
فرم صورت مثلثی شکل به عینک هایی با فریم ظریف و باریک نیاز دارد، عینک آفتابی با فریم باریک باعث میشود صورت های مثلثی شکل به بهترین شکل دیده شوند. عینک هایی با فریم ظریف و باریک برای صورت های قلبی شکل و پهن هم مناسب هستند.

چه نوع عینک آفتابی برای هر مدل صورت مناسب است