چه کنید تا در هر مکانی اعتماد به نفس داشته باشید

اعتماد به نفس بیشتر یعنی شادی و موفقیت بیشتر.

▪ مثبت باشید
افکارتان را مثبت نگه دارید. اگر صدای درونتان مدام به شما بگوید نمی توانید، شکست میخورید این یک مشکل بزرگ است. یکی از راه ها برای تغییر ذهنتان این است که با خودتان حرف های مثبت بزنید. شاید به نظر احمقانه بیاید اما هر روز چند دقیقه جلوی آیینه بایستید و به خودتان حرف های مثبت بزنید. دفعه بعد اگر شکست خوردید به جای گفتن چیزهایی مثل: من توی هیچ کاری خوب نیستم، به خودتان بگویید هیچ مشکلی نیست دوباره تلاشم رو میکنم.
▪ خودتان را با دیگران مقایسه نکنید
تو خودت هستی، تو بی همتا هستی پس هیچوقت نباید خودت را با دیگران مقایسه کنی. آدم های زیادی هم هستند که از شما بدتر هستند اما شما فقط روی آن هایی تمرکز میکنید که از شما بهترند. همه ما انسان ها ضعف و قوت هایی داریم و نقاط ضعف و قوت های شما با دیگران فرق میکند. این کاملا طبیعی است پس دیگر خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و سعی کنید کارها را به بهترین نحو انجام دهید.
▪ اهداف دست یافتنی داشته باشید
زندگی را به خودتان سخت نگیرید. اهداف و وظایف سنگین برای خودتان تعیین نکنید که با به انجام نرساندنشان به خودتان ناسزا بگویید. شما انسان هستید ماشین نیستید. پس اهدافی برای خودتان تعیین کنید که مطمئن هستید رسیدن به آن ها امکان پذیر است.
▪ از خودتان تعریف و تمجید کنید
وقتی به هدفی می رسید حتی کوچک خودتان را تشویق کرده و از خود تعریف و تمجید کنید. می دانید که تعریف کردن از خود چه حس خوبی به انسان می دهد. اما منتظر نمانید که دیگران این کار را با شما بکنند.
▪ جمع های دوستانه
اطراف خودتان را با انسان های مثبتی پر کنید که به شما حس خوبی می دهند. اگر دور و برتان را با افرادی احاطه کنید که دائم شما را تحقیر و بی ارزش میکنند ناخودآگاه آینه رفتارها و نظرات آن ها می شوید. به خاطر داشته باشید کسانی که در روزهای سخت کنارتان می مانند استحقاق اینکه در روزهای شاد هم کنارتان باشند را دارند.
▪ به خودتان برسید
به خودتان برسید نه برای دیگران بلکه برای خودتان. وقتی تمیز و خوش پوش باشید احساس خوبی نسبت به خودتان خواهید داشت و با اعتماد به نفس آمادگی مواجهه با چالش های زندگی را داشته باشید. البته منظور این نیست که هفت قلم آرایش کنید یا لباس های گران قیمت بپوشید. تنها کافی است ناخن ها را بگیرید، ریش ها را مرتب کنید و لباس های تمیز و مرتب بپوشید.
▪ ورزش کنید
ورزش کردن و فعالیت فیزیکی باعث می شود حس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید. با ورزش هورمون اندورفین در بدن ترشح می شود این هورمون درد را کاهش می دهد و احساس شادی ایجاد میکند. پس اگر ورزش کنید و اندام خوبی داشته باشید اعتماد به نفستان بیشتر می شود.

چه کنید تا در هر مکانی اعتماد به نفس داشته باشید