چه کنید تا رابطه خود با همسر یا نامزدتان را بهتر کنید

شما نیاز دارید که مهارت های ارتباطی تان را با همسرتان بهتر کنید.

هیچ شخصی نمیتواند ۱۰۰ درصد وقتش را به دیگری اختصاص دهد
وقتی زمان زیادی را با او بگذرانید امکان اینکه اختلاف نظرهای زیادی با هم داشته باشید اکثر میشود. گرچه این طبیعی هست اما اگر روی مهارت های ارتباطی خود کار نکنید این اختلاف نظرها به بحث و جدل تبدیل میشود.
تمام مشکلات ارتباط ای از مهارت های ارتباطی ضعیف نشات می‌گیرد
داشتن مهارت ارتباطی شانس داشتن یک ارتباط خوشحال و پیروز را بالا میبرد. اگر هر دو روی مهارت های ارتباطی تان کار کنید ارتباط تان به قدری رشد و پیشرفت میکند که هرگز قبلا فکرش را هم نمیکردید.در ابتدا برای شروع کمی درمورد مشکلات ارتباطی در روابط و ترفندهایی برای به دست آوردن مهارت های ارتباطی بگوییم.
۴ مشکل ارتباطی که باید از آنها پرهیز کنید
اجازه می‌دهیم احساس بر همه ی چیز غلبه کند
وقتی با همسرتان به اختلاف نظر میرسید خیلی راحت به احساس عصبانیت اجازه میدهید وارد بحث شود و هر چه اکثر عصبانی شوید اکثر از زبان انتقاد و سرزنش بهره گیری میکنید.
از زبان سرزنش بهره گیری میکنیم
اگر هنگام صحبت کردن با همسرتان همۀ وقت} از واژه تو بهره گیری کنید گفتگو تبدیل به بحث می‌شود و باعث می‌شود او فکر کند که نمی‌خواهید خودتان را یک گروه بدانید. و وقتی همسرتان سرزنش می‌شود ناخودآگاه حالت دفاعی به خود میگیرد.
برای درک کردن گوش نمی‌دهیم بلکه برای جواب دادن گوش می‌دهیم
اگر مدام در این فکر باشید که چه جوابی به گفته های همسرتان بدهید احتمال پریدن وسط حرف هایش اکثر میشود. وقتی وسط حرف های او بپرید تصور میکند که حرف هایش کوچک ترین اهمیتی برای شما ندارد و این بدون شک پایان خوبی نخواهد داشت.
از گفتگوهای سخت پرهیز می‌کنیم
برخی مسائل میباشند که صحبت کردن درمورد انها به بحث و جدل ختم می‌شود. بنابراین هر دو تصمیم می‌گیرید که درمورد آن مسئله اصلا هیچ صحبتی نکنید.
۴ راه کار برای تغییر
چند لحظه سکوت
زمانی که احساس میکنید عصبانی هستید و از او انتقاد می‌کنید یک قدم عقب نشینی کنید. شما نیاز دارید که یک لحظه فکر کنید و حتی چند لحظه از او دور شوید. اگر هیچ کدام نتوانستید آرام شوید بحث را به زمان دیگری موکول کنید. احساسات اجازه داشتن مهارت های ارتباطی سالمی به شما نمیدهد.
از واژه های من و ما بهره گیری کنید
بهره گیری از جمله هایی چون من احساس میکنم من نگرانم و… بهتر از جمله هایی مانند تو اینکار را کردی هست. به علاوه با بهره گیری از واژه ما به همسرتان می فهمانید که ارتباط تان را بعنوان یک گروه پذیرفته اید.
وسط حرف هایش نپرید و مراقب زبان بدن تان باشید
به جای اینکه حرف هایش را قطع کنید خیلی راحت میتوانید صبر کنید تا نوبت شما برسد. در عوض به حرف هایش دقیق گوش دهید تا کاملا آن را درک کنید. به حالات صورت و زبان بدن او توجه کنید تا اکثر متوجه منظورش از حرف هایی که می‌گوید بشوید.
درمورد هر موضوعی با هم صحبت کنید
سعی کنید با موضوعات مهم و گفتگوهای سخت رو به رو شوید. ارتباط سالم ارتباط ای هست که دو نفر بعنوان یک گروه بتوانند با تمام مسائل کنار بیایند. هر چه از این موضوعات و گفتگوها اکثر داشته باشید اکثر به ارتباط ای که دارید اعتماد میکنید.هر چه اکثر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید ارتباط سالم تری خواهید داشت.

چه کنید تا رابطه خود با همسر یا نامزدتان را بهتر کنید