چه کنید تا فردی مسوولیت پذر شوید

▪ افکار
انسان‌ها باید مسئولیت افکارشان را پذیرا باشند. در غیر این صورت نمی‌توانند آنها را کنترل کنند.
واقعیت این امر این است که ما مسئول افکارمان هستیم. اینکه این مسئله را می‌پذیریم یا نه بستگی به ما دارد اما عدم پذیرش آن باعث سلب مسئولیت از ما نمی‌شود.
▪ احساس
احساس هم مانند افکار توسط انسان ایجاد می‌شود. به همین دلیل یک انسان نرمال باید بتواند مسئولیت احساسات خود را پذیرا باشد اما متاسفانه در بسیاری از مواقع ما اعلام می‌داریم این احساس دست خودم نبود. به خاطر همین موضوع دست به بعضی از انتخاب‌های اشتباه می‌زنیم.
▪ رفتار، تصمیمات و اشتباهات
بعضی افراد در طول زندگی‌شان حاضر به بیان کلمه ببخشید نیستند. آنها یا اعتقاد دارند که هیچ گاه اشتباه نمی‌کنند و یا اینکه ابراز می‌کنند که دست خودمان نبود که این کار را کردیم. آنها اشتباهات‌شان را به گردن مسائل بیرونی می‌اندازند و نقش خودشان را در اشتباهات پیدا نمی‌کنند. این مسئله آثار مخرب زیادی دارد. مهم‌ترین آن این است که فرد هیچ گاه نمی‌تواند از اشتباهاتش درس بگیرد. پس مرتب آن کارها را تکرار می‌کند. چرا که در این حالت فرد خود را نیازمند تغییر نمی‌بیند.
در بسیاری از موارد، افسردگی بعد از مشکلات ناشی از عدم پذیرش مسئولیت می‌باشد. زیرا فرد همه افراد را به جز خودش مقصر می‌داند و چون توانایی تغییر دادن آنها را ندارد احساس می‌کند زندگی‌اش غیرقابل کنترل است. به همین دلیل دچار افسردگی و فشار روانی بالایی می‌شود.

چه کنید تا فردی مسوولیت پذر شوید