چه کنیم تا موقع خرد کردن پیاز چشم ما اشکی و قرمز نشود

▪ چیدن ریشه انتهایی
داشتن چاقویی تیز و مهارت بالا برای چیدن ریشه، در این روش بسیار حائز اهمیت است در غیر این صورت آسیبی بیش از اشک ریختن به خود وارد خواهید کرد.
۱– استفاده از خرد کن برقی
این روش باعث می شود که افراد با پیاز تماس مستقیم نداشته و گازهایی متصاعد شده مستقیم با چشم برخورد نداشته باشد.
۲– استفاده از عینک مخصوص
در استفاده از این عینک ۲۰ دلاری که کمی هم گران به نظر می رسد شما تاحدودی آدم بی دست و پایی به نظر خواهید آمد.
▪ روشن کردن شمع
در این روش شمع، گازهای متصاعد شده پیاز را از بین می برد.
۴– منجمد کردن پیاز
در این روش که کامل موثر اما سخت به نظر می رسد ممکن است انگشتان شما از سرما بی حس شده و اشپزی تان به تعویق بیفتد. پس بهتر است تا زمان آب شدن یخ پیاز صبر کنید.

چه کنیم تا موقع خرد کردن پیاز چشم ما اشکی و قرمز نشود