چکار کنم تا وقتی ورزش می کنم سریع نتیجه بگیرم

• روزها را از هم جدا کنید
ببینید که چند روز در هفته می‌توانید ورزش کنید. اگر برای مثال کمتر از سه روز در هفته می‌توانید ورزش کنید، در برنامه ورزشی خود ورزش‌های مربوط به تمام قسمت‌های بدن را قرار دهید. اما ا گر می‌خواهید بیش از ۴ روز در هفته ورزش کنید باید تقسیم‌بندی‌هایی داشته باشید تا بیش از حد تمرین نکنید و آسیب نبینید. هر جور که برنامه می‌چینید به استراحت خود توجه داشته باشید که به اندازه کافی باشد.
• اختصاصی فکر کنید
وقتی هدف خاصی برای ورزش دارید ورزش اختصاصی برای آن هدف را انجام دهید. برای مثال اگر می‌خواهید عضله خاصی را پرورش دهید باید حتما ورزش مربوط به آن عضله در برنامه شما باشد. اگر هدف شما قدرتمند شدن است، ورزش قدرتی انجام دهید. اگر هدفتان سوزاندن چربی‌هاست ورزش هوازی شدید انجام دهید.
• از امکانات باشگاه آگاهی پیدا کنید
از امکانات مختلف باشگاه استفاده کنید. تنها به یک وسیله اکتفا نکنید.
• میزان تکرار حرکات و زمان استراحت را به درستی تعیین کنید
برای تعیین تعداد تکرار حرکات باید به هدف خود در ایجاد آمادگی جسمانی توجه کنید. اگر می‌خواهید قدرت خود را افزایش دهید باید با تکرار کم و شدت زیاد ورزش کنید. اگر می‌خواهید حجم عضلات را افزایش دهید باید تکرار حرکت در هر ست را زیادتر کنید.
به طور کلی باید بدانید زمانی که تکرارها را کم می‌کنید باید شدت را افزایش دهید. میزان استراحت بین حرکت را باید با توجه به شدت ورزش تعیین کنید. وقتی وزنه سنگین می‌زنید بین هر ست باید یک یا دو دقیقه استراحت کنید. اگر حرکت هوازی انجام می‌دهید باید ۴۵ تا ۶۰ ثانیه استراحت انجام دهید تا به خوبی کالری سوزی شود و عضلات رشد کنند.
• ابتدا حرکات ترکیبی انجام دهید
اگر انرژی زیادی دارید، در ابتدای شروع ورزش حرکات پیچیده‌تر و ترکیبی انجام دهید و حرکات تک بعدی را در پایان جلسه ورزش انجام دهید.
• بهترین ورزش را انتخاب کنید
شما انتخاب زیادی در ورزش دارید. اما با توجه به هدف خود و وضعیت بدن‌تان ورزش و حرکات ورزش مناسب را انتخاب کنید. حرکات ورزشی موثر و مناسب را جستجو کنید و از آن‌ها بهره ببرید.
• در ورزش تنوع و تغییر ایجاد کنید
اگر یک برنامه ورزشی موثر پیدا کردید، مرتبا آن را تکرار نکنید. برای اینکه از آن برنامه خوب بهره ببرید باید در آن تنوع ایجاد کنید. هر ۸ تا ۱۲ هفته در برنامه ورزشی تغییر ایجاد کنید. برای مثال حرکت اسکات انواع مختلف دارد. هرچند وقت یک بار از حرکت اسکات جدیدی استفاده کنید.

چکار کنم تا وقتی ورزش می کنم سریع نتیجه بگیرم