چکار کنم درد آمپول زدن اذیتم نکند

۱- فکرتان را به چیز دیگری منحرف کنید.
یک بازی یا کتاب با خودتان داشته باشید، چیزی که بتواند حواس شما را پرت کند و یادتان برود که در اتاق انتظار برای زدن آمپول نشسته‌اید.
۲- نفس‌های عمیق و آرام بکشید.
هوا را کاملا به داخل شکمتان وارد کنید. تنفس عمیق می‌تواند به آرام شدن شما کمک کند.
۳- عمدا روی یک چیز در اتاق تمرکز کنید.
یک تابلو، پوستر یا علامت روی دیوار پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید. به جزئیات آن خوب دقت کنید: اگر روی یک تابلو تمرکز کرده‌اید، مثلا تعداد گل‌های موجود در باغ نقاشی شده درون تابلو را بشمارید و یا هر چیز دیگری که در تابلو وجود دارد.
به پیامی که در پوستر تبلیغاتی موجود در اتاق داده شده توجه کنید.
در هر حال باید بتوانید روی چیز دیگری به غیر از آمپول تمرکز کنید.
۴- سرفه کنید.
تحقیقات نشان می‌دهد سرفه کردن موقعی که سوزن وارد بدنتان می‌شود، به شما کمک می‌کند درد کمتری احساس کنید.
۵- بدن تان را شل و ریلکس کنید.
سفت کردن قسمتی از بدنتان که سوزن قرار است وارد آن شود، باعث می‌شود بیشتر دردتان بگیرد.
۶- اگر از آمپول می‌ترسید، حتما به پزشک یا پرستار بگویید.

بعضی‌ها بعد از آمپول زدن، احساس سرگیجه و ضعف می‌کنند. اگر شما هم همین احساس را داشتید، قبل از ترک محل، بنشینید و چند دقیقه استراحت کنید.

چکار کنم درد آمپول زدن اذیتم نکند