چکار کنم دیگران به من اعتماد کنند

*صداقت و راستگویی را سرلوحه رفتار خود قرار دهید. *به گونه‌ای به دیگران خدمت کنید که هم خود راضی باشیم و هم طرف مقابل و مهم‌تر از همه خداوند هم راضی باشد. *نسبت به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقیات جامعه خود پایبند باشید. *در سلام‌ کردن پیشقدم باشید.
*هنگام برقراری ارتباط کلامی، در چشمان شخصی که مخاطب شماست ‌نگاه کنید.
*همیشه خوشرو و خوش‌ لباس و مرتب باشید. *‌به دیگران هم فرصت صحبت‌ کردن بدهید. *‌در حد معتدل و مناسب از ویژگی‌های مثبت طرف مقابل تعریف کنید. *لبخند را فراموش نکنید، زیرا لبخند زیباترین هدیه‌ای است که همواره برای بخشیدن در اختیار دارید. *بکوشید در رفتار، گفتار و اعمالتان تناقضی نباشد. *متانت، وقار و آرامش را در رفتارمان فراموش نکنید.

چکار کنم دیگران به من اعتماد کنند