چکار کنیم تا بچه پسر بشود

گیاه کاسنی  توصیه شده است مصرف شود،.

سبزی کاسنی است و صبح زود قبل از طلوع باید چیده شود که هنوز شبنم روی آن است.
امام رضا علیه السلام می‌فرماید کاسنی شفای همه بیماری‌هاست؛ بیماری در بدن نیست که کاسنی بر آن اثر نداشته باشد. کاسنی با شَبنمی که روی آن است مصرف شود و لطافت آن با خرد کردن و خشک کردن از بین می‌رود. کاسنی را از جای تمیزی که کاشته شده است و لطافت دارد، چیده شود.
البته مصرف مثل سیب، «به» و گلابی و کُندر در سالم بودن مزاج جنین اثر دارد.

چکار کنیم تا بچه پسر بشود