کاربردهای جالب جوش شیرین در نظافت زیبایی و آشپزی

▪ترد کردن گوشت : نانوا ها اکثرا از جوش شیرین برای مخمر کردن نان ها و شیرینی جات استفاده میکننداما بعضی از اشپزها هم از این ماده برای ترد کردن گوشت استفاده میکنند .این کار باعث تغییر Ph گوشت شده و آنرا بسیار لطیف و خوش مزه میکند.سعی کنید به خود گوشت بزنید نه به پوست و چربی اش سپس آن را با آب بشویید قبل از طبخ.
▪جلا دادن نقره: وسایل های آشپزخانه ی نقره یا جواهرات نقره ممکن است برای تمیز کردن بسیار سخت باشند و احتمالا شما نمخواهیدکه وقت زیادی برای سابیدن این وسایل کنید .بهتر است که یک چهارم لیوان جوش شیرین را درون یک فویل الومینیومیبریزید و اجسام نقره ای کدرتان را درون آن بپیچید .سپس درون آب داغ فرو ببرید و بگذارید بماند تا اینکه این وسایل براق شوند.
▪بوی بد بدن را از بین ببرید: اگه میخواهید که اسپری ضد عرق ضد سمس خودتان را درست کنید کمی جوش شیرین بگیرید با آبمخلوط کنید و به زیر بقلتان بزنید .میتوانید کمی روغن نارگیل و یا نشاسته ی ذرت هم درون آن بریزید .
▪دندان هایتان را برق بیندازید: جوش شیرین میتواند پلاک ها و لکه های روی دندان را پاک کند این ماده حتی در خمیر دندان ها هم وجود دارد .کمی هیدروژن پروکسید و جوش شیرین مخلوط کنید ارام روی دندان هایتان بمالید سپس دهانتان را با آب بشویید .

کاربردهای جالب جوش شیرین در نظافت زیبایی و آشپزی