کارهایی که بیماری سرماخوردگی را شدیدتر میکنند

-پرخوری در زمان سرماخوردگی و آبریزش بینی باعث تشدید و طولانی شدن دوره درمان آن خواهد شد. همچنین پرخوری از عوامل مستعدکننده فرد برای بروز زکام است.
-در زمان ابتلا به سرماخوردگی از طاق باز خوابیدن بپرهیزید؛ چرا که امکان بروز بیماری های ریوی به دنبال زکام را افزایش می دهد. ترجیحاً به گونه ای بخوابید که سرتان در راستای بدن قرار گیرد و به گونه ای روی پهلوها بخوابید که سوراخ های بینی رو به زمین باشند.
-نوشیدن آب سرد در زمان ابتلا به سرماخوردگی ممنوع است همچنین خواب طی روز در زمان ابتلا به زکام تا حد امکان باید کاهش یابد به ویژه خوابیدن با فاصله کم از خوردن غذا؛ چرا که باعث تشدید و طولانی شدن دوره درمان می شود.

کارهایی که بیماری سرماخوردگی را شدیدتر میکنند