کدام یک از حواس پنجگانه در زن ها قوی تر از مردان است

کارشناسان حوزه علوم پزشکی دریافته‌اند که زنان بوها و رایحه‌ها را بسیار بهتر از مردان استشمام می‌کنند.

بر اساس این تحقیقات مغز زنان دارای سلول‌های بویایی به میزان ۵۰ درصد بیشتر از مردان در مغز آنها است.بررسی‌ها نشان می‌دهند، در عین حال نوع ارزیابی بوهای ادراک شده در زنان و مردان متفاوت است.
تحقیق توسط متخصصان برزیلی صورت گرفته‌است و تعداد سلول‌های بویایی مغزی در مردان ۴۳ درصد و در زنان ۵۷ درصد شناسایی شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند، مواردی مانند پخت و پز غذا، نگهداری از کودک و سایر موارد در طول قرن‌ها سبب قوی‌تر شدن حس بویایی در زنان به نسبت مردان شده است

کدام یک از حواس پنجگانه در زن ها قوی تر از مردان است